Hvorfor ­velge­ brannventilasjon (ABV) ?

De fleste som omkommer i en brann, mister ikke livet på grunn av selve ilden, men kveles av røyken. Derfor er det av avgjørende betydning raskest mulig å få røyken ut av bygningen, slik at alle kan komme ut og brannvesenet kan begynne slukningsarbeidet. Ved å lede ut røyken sikres det dessuten at bygningen ikke overopphetes, og at det dermed oppstår røykgasseksplosjoner som kan få hele bygningen til å kollapse. Med en naturlig brannventilasjonsløsning vil røykluker/takluker (overlys, vinduer eller klapper) plassert i taket/høyt i fasaden automatisk åpnes i tilfeller av brann. Samtidig sikrer lavere plasserte åpninger, at det tilføres erstatningsluft. Løsningen sikrer at den varme røyken raskt ledes ut av bygningen, slik at sikkerheten for brukerne økes og risikoen for å omkomme minskes vesentlig. ABV eller ABV-anlegg er en forkortelse for Automatisk Brann Ventilasjon.

Brannventilasjon gir sikkerhet og ­godt­ inneklima

Brannventilasjon er basert på naturens drivkrefter og gir foruten sikkerhet og trygghet for bygningens brukere også mulighet for et godt inneklima, da lukene i fasade og tak til vanlig kan benyttes til komfortventilasjon. Med intelligent styring av inneklimaet er naturlig ventilasjon en miljøriktig ventilasjonsform som bidrar til energisparing. Systemet måler temperatur og luftkvalitet inne i hvert rom og i relasjon til data om været utenfor, åpner eller lukker vinduene etter behov, slik at den rette mengden luft slippes enten inn eller ut. En løsning med naturlig brannventilasjon er altså ikke bare en investering i beskyttelse hvis uhellet er ute. Den kan også spille en aktiv rolle i å gi brukerne et balansert daglig inneklima, mens miljøet skånes.

Service ­og­ vedligehold af dit brandventilationsanlæg

Der gælder særlige regler for regelmæssige eftersyn af brandventilationsanlæg  (jf. dBI retningslinje  027), og lovgivningen kræver, at anlægget inspiceres og afprø­ves minimum hver 12. måned.  WindowMaster tilbyder serviceaftaler for brandventilationsanlæg af både eget og andre fabrikater, hvor det komplette anlæg kontrolleres i henhold til de gældende lovkrav.  Vedligeholdelsen  af  brandventilationsanlægget omfatter bl.a. kontrol af, at vinduesmotorer, nødstrømsforsyning, alarmudløsning og kontrolfunktioner er i funktionsdygtig stand. Kontakt gerne vores serviceafdeling for mere informa­tion om, hvordan en serviceaftale kan skræddersys.

Last ned vår nye e-bok: Hvorfor og hvordan kan du bruke naturlig ventilasjon i ditt bygningsdesign

Lær hvordan du kan bruke automatisk naturlig ventilasjon for estetiske og bærekraftig resultater når du designer bygninger. Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til å motta gratis informasjon og nyhetsbrev fra WindowMaster.