Om Brand ventilation

Brandventilation leder røg og varme ud af en brændende bygning og holder flugtvejene samt adgangsveje for brandvæsenet røgfrie. Dermed kan brandventilation redde menneskeliv, da dødsfald ved brande altovervejende sker pga. røgforgiftning og ikke forbrænding.

Brandventilations lovkrav

Der gælder en række helt specifikke lovkrav for installation af brandtekniske installationer, bl.a. i form af brandventilationsløsninger baseret på automatisk åbning eller lukning af udvalgte vinduer, som sikrer, at personer kan komme sikkert ud af bygningen. Ifølge dansk lovgivning skal brandventilationsløsninger projekteres, installeres og vedligeholdes i henhold til bestemmelserne i BR10 og Erhvervs- og Byggestyrelsens "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" samt DBI retningslinje 027.

Stor erfaring med brandventilation

WindowMaster har stor erfaring med vejledning i udformning samt installation og servicering af brandventilationsløsninger. Hertil har vi i samarbejde med en række vindues- og facadeproducenter udviklet løsninger, der lever op til de nyeste krav i Europa Norm EN 12101-2.