Moesgaard Museum

Det nye Mosegaard Museum åpnet dørene for første gang i 2014. Museet er ett av verdens mest bærekraftige museer med sine unike grønne initiativer.

Besøg et prosjekt

Løsning

Naturlig ventilasjon , Røykventilasjon , Solavskjerming

Lokasjon

Højbjerg

Sektor

Kultur

Prosjekttype

Nybygg

System

NV Advance , FlexiSmoke

Produkter

WMX 824

År

2014

Museets foajé og restaurant er koblet via et åpent rom som er ventilert via automatisk kontrollerte vinduer i fasaden og taket (naturlig ventilasjon).

Museets kontorer og møtelokaler er ventilert via automatisk kontrollerte vinduer i fasaden kombinert med mekanisk ventilasjon (hybrid ventilasjon).

”Med en så imponerende bygning er det viktig at vi gir de besøkende en helhetlig opplevelse. Det er ikke nok å kun gi dem et «wow øyeblikk» fra utsiden, men vi må også ta dette med inn. Inneklimaet spiller en sentral rolle her. Jeg er derfor begeistret over at komfortnivået ved bruk av naturlig ventilasjon er så høyt. Det er alltid frisk luft inne, som selvsagt påvirker ansatte og besøkende."

Mikkel Berg Thorsager

Teknisk leder

Moesgaard Museum
"I forhold til kostnader, har det vært en fordel å velge naturlig og hybrid ventilasjon på Mosegaard Museum. Dersom man hadde valgt tradisjonell mekanisk ventilasjon, ville alternative tiltak som solcellepaneler vært nødvendig for å møte energibehovet. Naturlig og hybrid ventilasjon er et sikrere valg dersom man ser på bygningens levetid. Levetiden til solceller er ca. 30 år og må da byttes ut, mens naturlig ventilasjon er en integrert løsning. Naturlig ventilasjon reduserer derfor kostnaden og sikrer et godt inneklima så lenge bygningen er i bruk."
Alice Andersen

Alice Andersen

Ingeniør spesialisert innen inneklima og energi fra COWI A/S

Kontakt

Snakk med en spesialist