En ny rapport fremhever forbedringer i global energieffektivitet

Forretningsmann som bruker bærbar datamaskin på jobb

En ny rapport fra det internasjonale energibyrået (IEA) viser at energieffektiviseringen kommer seg i 2021, men må dobles for å nå netto null innen 2050.

Energieffektivisering går for sakte

Ifølge IEA vil den globale etterspørselen etter energi øke med omtrent 4 % i 2021, og dermed gå tilbake til de samme nivåene som før pandemien i tråd med at økonomisk aktivitet innhenter seg. Det forrige året var et av det verste for effektivisering, siden etterspørselen etter energi og energiprisene falt, teknisk effektivitetsforbedring ble redusert og balansen av økonomisk aktivitet forflyttet seg bort fra mindre energiintensive tjenester som reiseliv og turisme. Rapporten bekrefter at Covid-19 har forstyrret globale energitrender og økonomiske trender i 2020 og 2021. Det er også fremdeles uklart om dette årets forbedrede energiintensitet er en gyldig indikator for en bærekraftig gjeninnhenting. Men økende investeringstrender, økt offentlig forbruk på effektivitet og sterkere politiske ambisjoner i forbindelse med klima sender oppløftende signaler.

Istock 957167224 Web

Myndighetenes politikk driver investeringer i byggesektoren

Investeringer i effektivitet forventes å øke med 10 % i 2021, og nå nesten 300 milliarder amerikanske dollar. Men for å oppnå nivåer som forutsett av IEAs scenario for netto nullutslipp innen 2050, må summen av årlige investeringer tredobles innen 2030. Den seneste investeringsveksten som forårsakes av offentlig politikk har også i stor grad fokusert på Europa, noe som indikerer at politiske tiltak er nødvendige i andre regioner for å nå globale klimamål. I 2020 har sterkere programmer for bygningseffektivitet i Europa kompensert for transport, der Covid-19 reduserte de totale utgiftene. IEA rapporterer at investeringer i transporteffektivitet når gjeninnhentes, samtidig som bygningsinvesteringer når nye rekorder.

Energy Efficiency Investment Graph

Byggebransjen spiller en avgjørende rolle for å nå netto nullutslipp

Netto nullutslipp innen 2050 omfatter mer enn 40 milepæler for energieffektivisering. Uten disse vil det totale endelige energiforbruket være hele 30 % høyere innen 2030. De gode nyhetene er at IEA rapporterer at de fleste milepælene omfatter teknologisk prøvede løsninger som kan skaleres svært raskt. I dette scenariet vil handling i forbindelse med energieffektivitet i byggebransjen levere flere av de største energisparemulighetene innen 2030. Et viktig mål er å øke andelen eksisterende bygninger som er nullkarbonklare fra mindre enn 1 % i dag til rundt 20 % innen 2030.

Flyfoto av Gentofte Hospital

Reduksjon av HVAC-energi for klimanøytrale bygninger

HVAC-løsninger i bygninger danner et godt utgangspunkt for å gjøre bygninger mer energieffektive. Når vi ser på tilgjengelige data, viser det seg at hybridventilasjon og naturlig ventilasjon i stor grad kan redusere energiforbruket sammenlignet med mekaniske installasjoner. Bruk av tingenes Internett og smartløsninger som muliggjør forbedret overvåkning og styring av energibruken kan spare mellom 20 og 30 % energi. Les mer om hvordan intelligent fasadeautomasjon med naturlige systemer og hybridsystemer kan redusere bygningers energiforbruk.

Les mer
Facade Automation

Om rapporten

Markedsapporten om energieffektivitet for 2021 er IEAs årlige oppdatering om global utvikling i forbindelse med energieffektivitet. Dette årets utgave utforsker nye trender på energieffektiviseringsmarkedene og rollen de spiller når det gjelder å oppnå netto nullutslipp innen 2050. Rapporten undersøker også rollen til effektive apparater og utstyr, samt milepæler for netto nullutslipp i bygninger, transport og industri. Rapporten analyserer også hvordan digitalisering utvider skalaen og omfanget til energieffektiviseringsmarkeder og hvordan forretningsmodeller utvikles for å dra nytte av disse mulighetene.

Les hele rapporten her.
Vindmøller på havet
Bli med tusenvis av andre bransjefolk på vår nyhetsbrevliste!

Hold deg oppdatert med de siste produktlanseringene, teknologien og nye referanser innen naturlig ventilasjon og brannventilasjon. Ikke gå glipp av det!

Meld deg

Kontakt

Snakk med en spesialist