WEEE & batterier

Vi har forpliktet oss til å overholde lovgivningen om affald fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og batterier (BAT).

I samsvar med denne forpliktelsen vil WindowMaster BSI A/S ta tilbake WEEE og batterier fra deg.

Derfor er WindowMaster BSI A/S medlem av RENAS AS.

Vi opfordrer deg til å opptre ansvarlig og levere brukte produkter og batterier til gjenvinningsstasjonen som henholdsvis elektronisk avfall og batteriavfall. WEEE og batterier inneholder farlige stoffer og hvis de ikke håndteres og behandles riktig, kan de forårsake forurensning og helseskade.

Kontakt

Snakk med en spesialist