Ledelse

WindowMaster International A/S har en todelt ledelsesstruktur og består av et styre og en direktion

Styre

Styret fører tilsyn med selskapets strategiske retning og resultat, ledelsen og organisasjonen på vegne av aksjonærene.

Lars Fournais

Lars Fournais

Styreleder - Profesjonelt styremedlem (tidligere direktør i Saint-Gobain Distribution Denmark)

Linkedin

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann

Nestleder - Advokat, Partner, Lundgrens

Linkedin

Mette Søs Lassesen

Mette Søs Lassesen

Styremedlem - Market Director, Executive Team, Rambøll

Linkedin

Leif Jensen

Leif Jensen

Styremedlem - Profesjonelt styremedlem (tidligere direktør i VKR Holding)

Linkedin

Erik Boyter

Erik Boyter

Styremedlem - Administrerende direktør i WindowMaster International A/S

Linkedin

Direktion

Direktionen har ansvaret for å gjennomføre strategien og for selskapets daglige drift.

Erik Boyter

Erik Boyter

Administrerende direktør

Tidligere ansettelse: Odin Equity Partners Pressalit Group

Utdannelse: Global Executive MBA fra IESE Business School & BSc fra Aarhus School of Business

Linkedin

Steen O. Sørensen

Steen O. Sørensen

Økonomidirektør

Tidligere ansettelse: Rockwool Foss

Utdannelse: MSc i Economics & Business fra Aarhus School of Business

Linkedin

Kontakt

Snakk med en spesialist