ISO 9001

WindowMaster-produksjons- og logistikkbygget i Herford (Tyskland) har blitt sertifisert i henhold til ISO 9001 siden år 2000. Prinsippene i denne kvalitetsstyringsstandarden støtter vår innsats når det gjelder sterkt kundefokus, prosessledelse og kontinuerlig forbedring.

Kontakt

Ta kontakt