ISO 9001

WindowMaster-produksjons- og logistikkbygget i Herford (Tyskland) har blitt sertifisert i henhold til ISO 9001 siden år 2000. Prinsippene i denne kvalitetsstyringsstandarden støtter vår innsats når det gjelder sterkt kundefokus, prosessledelse og kontinuerlig forbedring.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

WindowMaster er dedikert til å beskytte miljøet og sikre at produktene og løsningene vi tilbyr er i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter. Derfor overvåker WindowMaster innholdet av svært problematiske stoffer i produktene våre, som definert i REACH og juridisk begrensede stoffer. I tillegg er vi forpliktet til å adressere problematiske stoffer i produktene våre.

Her kan du laste ned erklæringer om svært problematiske stoffer i samsvar med forordning EC nr. 1907/2006 for både våre motorer og kontrollere.

REACH erklæring - Motorer

REACH erklæring - Kontrollere

Kontakt

Snakk med en spesialist