Vindusåpnere

Vindusmotorene våre fås i en rekke modeller og størrelser med slaglengder fra 150 til 1000 mm. Vi har kjede- og spindelmotorer så vel som låsemotorer og lamellmotorer, som alle inkluderer MotorLink®-teknologien. Hvis du ikke finner det du leter etter, bes du kontakte oss.

Motta et tilbud
Se utgåtte produkter
43 resultater

Valg av riktige vindusmotorer

Som arkitekt er man eksperten innenfor planlegging, design og gjennomgang av konseptet og oppføringen av bygningene, men også innenfor å identifisere de variablene som sikrer riktig estetikk.

Sett fra et ventilasjonssynspunkt betyr dette å velge lydløse vindusmotorer som passer til de riktige vinduene. Når dette kravet er oppfylt, vil du oppleve at bygningen har lav varmebelastning, ikke noe særlig kuldetrekk og en nærmest lydløs, synkronisert betjening av vinduene.

I de følgende avsnittene utdyper vi formålet med vindusmotorene, hva som adskiller de forskjellige typene motorer, og hvordan man velger riktig type i forhold til behovene i et bestemt prosjekt. I tillegg drøftes det hvorfor man skal tenke inn ledningsføring og skjul allerede i designfasen, f.eks. strømforsyning, mens det også skal tas høyde for åpningsområder og vindusretning.

Hva er en motor, og hva er formålet med den?

Motoren er den som åpner vinduet. De fleste vindusmotorer på fasader er kjedeforbundet og brukes typisk av tre primære årsaker. For det første leverer de automatisert ventilasjon og velges i stigende grad for å tilføre «intelligens» til bygningens ventilasjon.

På den måten kan bygningen «puste» effektivt av seg selv. For det andre brukes motorer også til å sikre ventilasjon via åpninger utenfor rekkevidde, f.eks. takvinduer. For det tredje kan de brukes til å sikre brannventilasjon og dermed forbedre sikkerheten i bygningen i tilfelle brann.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om å finne riktig motor

Kontakt en spesialist

Hvordan varierer motorene?

Det er mange motorer på markedet av forskjellig kvalitet og med forskjellige egenskaper. Valget av motor har en direkte virkning på bygningens yteevne, samlede kostnader og kundenes komfort og tilfredshet.

De fleste standardmotorer inneholder bare litt eller ingen intelligens. De består av en pyntet sykkelkjede som er designet til bare å kunne bøyes på de nødvendige nivåene, en motor og noen gir. Uten intelligens åpner og lukker de ofte med uensartet åpningsavstand, noe som er forbundet med tyngre svingninger ved komfortpunkter, ubehagelig trekk, overdrevet energiforbruk og en potensiell kortere levetid for motorene. I tillegg har mange motorer ikke sikkerhetsfunksjonalitet for trykk. Motorer har ofte en lukkekraft på omkring 200 N, noe som ikke er ubetydelig når det brukes på forkantene av to metallprofiler, særlig hvis det kommer en hånd eller en finger mellom kantene.

De fleste standardmotorene har også en fabrikkinnstilt betjeningshastighet som ofte kan være støyende, forstyrrende, forårsake klager og medføre andre omfattende problemer med bygningens yteevne. Det er ikke enkelt å justere dem til en mer støysvak betjening når de først er installert.

Når man velger intelligente motorer, f.eks. dem med MotorLink®-teknologi, får man viktige funksjoner som hastighetsstyring og minimal støy. Tilbakemelding om innstilling sikrer nøyaktig innstilling selv for minimale åpningsområder, som ofte er påkrevd for å sikre behagelig ventilasjon. På samme måte sikrer teknologien at åpningene for nattkjøling forblir innenfor tillatte sikkerhetsgrenser, og sikkerhetsfunksjonene for trykk er den avgjørende faktoren som reduserer en potensiell alvorlig skade.

Ledningsføring og skjul

Man ta sjelden høyde for synligheten til ledningsføringen for vinduer under spesifikasjons- og anbudsprosessen. Ikke desto mindre kan oppmerksomhet på disse detaljene i forbindelse med spesifikasjonen og forberedelse av skjul redusere kostnadene og forbedre estetikken i de etterfølgende fasene av byggeprosessen.

En vindusprofil kan ofte brukes som kanal for 24 V-motorledningsføring. Det kan kreve litt koordinering under installasjonen, men spesifikasjonen fjerner behovet for overflatemontering, som potensielt kan ødelegge det overordnede utseendet på vindussystemet. Hvis avtrekkene er plassert høyt, vil forberedelse av loddpostene, slik at kablene kan trekkes gjennom, ganske enkelt gjøre det mulig å skjule kablene oppå tverrposten, noe som dermed begrenser synligheten av dem på fasaden eller vinduene. Alternativt kan man vurdere å bruke en matchende dekkprofil.

Ved VELFAC-vinduer kan motorer skjules inne i profilen. Andre aluminiumssystemer muliggjør også denne løsningen, men systemer med en lav profil inneholder ikke mange muligheter til å skjule motorene, som derfor må monteres på overflaten. Derfor bør man også planlegge motorens farge og finish allerede i spesifikasjonen.

Ved bruk med høy belastning, f.eks. store takvinduer i skråtak, bruker man ofte spindelmotorer. Det solide spindelkabinettet henger ned i rommet når vinduet er lukket, noe som mange designere og kunder finner lite pent. De nye WMU 888-kjedemotorene med høy kapasitet fra WindowMaster kan håndtere dette problemet og er en effektiv og penere løsning.

De fleste motorer som brukes til naturlig ventilasjon, er 24 V likestrøm, noe som gir en høyere momentkapasitet og gjør dem sikrere elektrisk når vindusprofilen brukes til oppbevaring. Det finnes motorer på 240 V på markedet, men de er generelt designet til leilighetsvis bruk og er tilbøyelige til å overopphetes hvis de brukes regelmessig.

Når det gjelder ledningsføringen, så bør produsenten av vindus- eller kledningsveggen forberede profilene til disse med hetter og ledningstrekk ved hjelp av oppbevaring i rammen. Hvis vinduene er plassert høyt, bør det lages en føring via loddpostene uten å skulle forbinde den innvendige overflaten av profilen. Hvis dette ikke kan unngås, bør man vurdere matchende dekkprofiler.

Åpningsområder

Det følger med forskjellige kjedelengder til motorene: 250, 400, 500, 600 og 1000 mm. Hvis man bruker minst mulig motor, kan man holde anleggsstørrelsen og kostnadene nede. Jo lengre kjede, jo større ledd må brukes for å sikre helheten, og derfor også et større kabinett for å skjule kjeden når den er trukket tilbake. For å redusere størrelsen og kostnadene samt forbedre estetikken
anbefales det å bruke en kjede på 250 mm når det er mulig.

Det finnes mange tanker om beregning av åpningsarealet eller det frie åpningsarealet. Et typisk profil bruker en kjede på omkring 40 mm til å forbinde profilen fra motorfestet til vindusrammen. Derfor vil en kjede på 250 mm gi omkring 210 mm fri åpning avhengig av profilen og monteringen.

Vanlige retningslinjer for åpningsområder

 • Beregn først det geometriske åpningsarealet ved hjelp av rektangelet eller uthenget ved forkanten av vindusrammen. Hvis det kreves litt større områder, kan man vurdere å innlemme trekantene på siden, hvis det er tillatt. En standardkjede på 250 mm gir f.eks. ca. 0,210 m fri åpning x 1 m vindusbredde gir 0,210 m² fri åpning pr. vindu som skal åpnes.
 • Ta hensyn til evt. innfatninger eller karmer som kan begrense den faktiske frie åpningen som oppnås. Topphengte vinduer høyt oppe som åpnes utover, kan unngå innfatninger og karmer som begrenser de åpningsområdene som kan oppnås.
 • Trekanter på siden av åpningen bør ikke inkluderes hvis det er en rekke vinduer som skal åpnes (tilstøtende åpningsspjeld utelukker reelt sett trekantene).
 • Mange vindusleverandører eller WindowMaster tilbyr hjelp til disse beregningene.

Vindusretning

Undersøkelser viser at topphengte vinduer høyt oppe (typisk to meter eller mer fra første etasje) som åpnes utover, er den mest effektive samlede løsningen for naturlig ventilasjon. Disse åpningsområdene kan suppleres med manuelt åpnede vinduer nederst i
bygningen hvis det er nødvendig på varmere dager. Disse er ofte begrenset til 100 mm åpninger pga. risiko for fall.

Valg av åpninger høyt oppe minimerer antall risikoer. Når man styrer CO2 om vinteren, reduseres trekk fordi den lille mengden kald luft som introduseres høyt oppe, blandes med varm luft og beveger seg lengre inn i rommet før den faller til personhøyde. Hvis man
unngår sidehengte vinduer, fjernes risikoen for en saksebevegelse i personhøyde, noe som ellers kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. I tillegg kan den lavere åpningen introdusere kald luft i personhøyde.

Vindushåndtak og motorer

Det er viktig å bemerke at forskjellige vindusprofiler har forskjellige krav til antall betjeningshåndtak. Dette gjelder også motorer. Dette knyttes normalt til stivheten eller fleksibiliteten til vindusprofilen ved trekkpunktet (trekkpunktene) og rammens kapasitet til å bevare en forsegling langs spjeldets omkrets.

Det er mindre forbundet med motorkraften eller evnen til å åpne/lukke og dikteres derfor av produsenten av spjeldet eller leverandøren av profilen. Grensen for spjeldbredden for en enkelt motor kan variere fra 700 mm til 1500 mm, men som en tommelfingerregel bruker man normalt 1200 mm til aluminiumsprofiler. Det er viktig å få en bekreftelse på dette hvis det kreves flere motorer, da det ikke bare påvirker motorkostnadene, men også tilkoblede strømforsyninger og ledningsføring. Hvis du er i tvil, må du kontakte WindowMaster eller produsentene tidlig i prosjektet.

Utarbeidelse av en spesifikasjon for å unngå vanlige klager

De fleste kvalitetsmotorer ligner hverandre, men selv om det er estetisk viktig, har det ingen innflytelse på hvordan motoren presterer. Når spesifikasjonen utarbeides, bør alle forventninger til fordel for prosjektet og kunden uttrykkes eksplisitt. Bestem hvilke av følgende punkter som er viktige for prosjektet og kunden:

 • Lav støy under automatisering for å minimere forstyrrelser
 • Forbedret sikkerhet for å hjelpe til med å beskytte dem som oppholder seg i bygningen, i tilfelle klemfare
 • Egenskaper for nøyaktig styring for å unngå trekk og energiproblemer
 • Minimal visuell innvirkning på ledningsføring/kabler på vinduene
 • Synkroniserte motorer til bredere vinduer for å hjelpe til med å beskytte vindusrammen mot vridning
 • Et spesielt fargekrav
 • Indikasjon på feil i sanntid til bygningens eier.

Drift med flere hastigheter

Motoren skal muliggjøre toveiskommunikasjon via kontrollpanelet, slik at den kan fungere ved en svært lav hastighet når den er i automatisk tilstand. Drift ved lav hastighet reduserer støyen markant, slik at åpning/lukking av et vindu skjer nesten lydløst. Det betyr at ventilasjonssystemet ikke medfører forstyrrelser for dem som oppholder seg i bygningen. Toveiskommunikasjon gir også motorene mulighet til å fungere ved høyere hastigheter når de aktiveres via det manuelle tastaturet, f.eks. for å gi brukeren en øyeblikkelig visuell reaksjon. Motorene fungerer ved full hastighet når det skal ledes ut røyk i tilfeller av brann. Motorer fra WindowMaster er de eneste på markedet som kan fungere ved tre forskjellige hastighetsnivåer.

Sikkerhetsfunksjon for trykk

Motoren skal kunne overvåke klemfare på angitte vinduer ved å kommunisere via de mikroprosessorene som er installert i motoren, og ved å overvåke i sanntid mengden av elektrisk strøm som trekkes, og den nøyaktige innstillingen av vinduet med en nøyaktighet på mindre enn én millimeter. MotorLink®-motoren registrerer hvis et objekt kommer i klemme ved forkanten, og forhindrer at vinduet lukkes, ved å overvåke mengden av strøm som trekkes, og setter deretter motoren i revers slik at forhindringen kan fjernes.

Følsomheten til trykksikkerheten skal kunne justeres, da sikkerhetsfunksjonen for trykk er en faktor i motorens lukkekraft kombinert med størrelsen og vekten av vinduet samt konfigurasjonen av vinduet, hengslene og stivheten til selve profilen. Derfor avhenger overordnet yteevne og systemets følsomhet av en kombinasjon av alle disse faktorene og må overvåkes og justeres, da de nødvendige kreftene kan endre seg i bygningens levetid.

Tilbakemelding om innstilling av motor

Motoren skal sikre toveiskommunikasjon med kontrollpanelet for å muliggjøre tilbakemelding til styre-programvaren om den nøyaktige innstillingen, åpningen og styringen (mm for mm) samt å fungere som sikkerhetsindikator for åpne vinduer.

Synkroniserte motorer

Hvis spjeldene er omkring 1200 mm eller bredere, må leverandøren av vinduseller kledningsveggen kontrollere om det kreves to motorer. Dette må kontrolleres i forhold til kabinettet for profilsystemet, da det dikteres av rammefleksibiliteten og kapasiteten for å oppnå en forsegling ved kantene med ett enkelt trekkpunkt. Hvis det kreves, må motorene bruke MotorLink® for å synkronisere hastigheten og driftstidspunktet. Motoren skal sikre toveiskommunikasjon med kontrollpanelet for å muliggjøre tilbakemelding til styreprogramvaren om vinduets aktuelle status og en tidlig indikasjon på evt. feil på motordriften eller ledningsføringen.

Kontakt

Snakk med en spesialist