Brannventilasjon

Automatiserte åpninger leder røyk ut gjennom høytsittende vinduer eller takvinduer, mens lavtsittende åpninger gjør inntrengning av erstatningsluft mulig. Dette holder fluktveier og adgangsveier for brannvesenet tilgjengelige. Brandventilations-løsningene våre er EN 12101-10-testede og kan implementeres i bygninger av alle størrelser. Kontakt en spesialist for å drøfte prosjektet.

Kontakt oss

MotorLink® - intelligent styring av vinduer

MotorLink® er en kommunikasjonsteknologi som muliggjør 2-veisstyring og tilbakemelding mellom vindusmotorer og bygningens SD-anlegg. Alle WindowMaster-styresystemer kan brukes med MotorLink® i mange av våre motorer. Klikk nedenfor for å få vite mer og se relaterte produkter.

Les mere
Icon Motorlink White Large
Fordelene

Brannsystemene våre tilbyr

  • Icon Num1

    Løsninger til alt fra enkeltsoner til store bygninger

  • Icon Num2

    Kan brukes til naturlig ventilasjon

  • Icon Num3

    Intelligent motorkommunikasjon: MotorLink®

Mange vindusprofiler er sertifiserte med våre produkter til brannventilasjon

Se henne
Window Tophung

Kontakt

Snakk med en spesialist