WindowMaster setter klare mål for miljøavtrykk

Erikboyter Pressconnect 011 Web

Det danske cleantech-selskapet WindowMaster som selger klimavennlige anlegg basert på naturlig ventilasjon, setter nå klare og ambisiøse mål for selskapets fremtidige forbruk av energi og ressurser. Miljømålene skal i siste instans gjelde for både produksjon og transport av selskapets produkter, underleverandører, kontorhold og bruken av produktene hos kundene.

Som en av bare seks danske små og mellomstore bedrifter har WindowMaster besluttet å slutte seg til det såkalte Science Based Targets initiative (SBTi), som er et internasjonalt samarbeid som støtter virksomheter i å redusere klimagassutslippene sine for å leve opp til Paris-avtalen. Medunderskrivere av SBTi forplikter seg til å medvirke til å holde den globale oppvarmningen til langt under 2 graders stigning i forhold til før industrialiseringen, og tilstrebe en økning på kun 1,5 grader.

«WindowMaster skal være gode verdensborgere, enten det gjelder å ta vare på medarbeiderne våre, produktene våre eller den effekten det har å bruke løsningene våre, så det neste logiske skrittet er å forvandle vår målsetning til konkret handling og sette oss klare, bindende mål på både kort og mellomlang sikt. Samtidig arbeider virksomheten på å bli mer sirkulær og øke ressurseffektiviteten til råmaterialer og end-of-life-produkter.  Det krever en stor innsats, men vi mener at det vil gi en både miljømessig og kommersiell avkastning», sier CEO i WindowMaster, Erik Boyter, som ser tilslutningen til SBTi som en naturlig fortsettelse av virksomhetens ESG-innsats.

WindowMaster, som har tilsluttet seg UN Global Compact, ble tidligere på året ved SMV COP 2021 anerkjent av Global Compact Network Denmark for selskapets innsats for og god rapportering av bærekraft i den omfattende «WindowMaster Sustainability Report 2020».

WindowMaster mener at integrasjonen av bærekraft i forretningsstrategien kan føre til økt vekst, da det åpner for nye markeder og målgrupper og er et absolutt krav i fremtiden. Forretningsmodellen skal målrettes mot omverdenens krav til nye løsninger og dermed sikre en høy verdi av selskapets produkter.

«Selv om vi er et mindre selskap i global sammenheng, skal vi være helt i front, og jeg håper at andre virksomheter kan bli inspirert av oss og de fem andre små og mellomstore bedriftene som også har valgt denne veien»
Erik Boyter

Erik Boyter

CEO

Konkret har WindowMaster forpliktet seg til å redusere utslippet av drivhusgasser med 46 prosent i forhold til 2019 i område 1 og 2. Område 1 omfatter utslippene fra selve virksomheten og de delene av selskapet man har kontroll over. Område 2 er de indirekte utslippene fra fremstillingen av den energien som virksomheten bruker. Det betyr at man setter som mål at i 2025 skal alle selskapets kjøretøy være fossilfrie, og at det bare blir brukt fornybar energi på kontorer og i produksjonen. Etter 2025 vil man også arbeide med område 3-mål, som omfatter alle øvrige utslipp i hele verdikjeden.

WindowMaster har i samarbeid med revisjonshuset Deloitte beregnet selskapets utslipp til 565,5 tonn CO2-ekvivalenter i 2019 – tallet omfatter både CO2 og andre drivhusgasser. Disse utslippene skal være redusert til 359,7 tonn i 2025.

På lengre sikt vil WindowMaster være 100 prosent klimanøytral i 2030 innenfor område 1 og 2 og vil i 2022 legge frem planer for hvordan det skal lykkes, og hvordan selskapets vekst ikke automatisk fører til et høyere CO2-avtrykk. Man vil arbeide på å nå FNs fem verdensmål for å stoppe klimaendringene, god helse og livskvalitet, ansvarlig forbruk og produksjon, ren energi og samarbeid for å nå målene.

Som ledd i sluttmålet om å være en god samfunnsborger vil WindowMaster skjerpe fokuset på å sikre friskt og behagelig inneklima for alle som oppholder seg i bygninger som bruker selskapets løsninger.

Om WindowMaster International A/S

WindowMaster International A/S er en markedsledende cleantech-virksomhet som leverer bærekraftige inneklimaløsninger til primært skoler, kontorer, kjøpesentre og sykehus, basert på naturens egne krefter, kalt naturlig ventilasjon. Løsningene består av avansert vindusautomatisering og intelligent ventilasjonsstyring. I tillegg til naturlig ventilasjon spesialiserer virksomheten seg også på brannventilasjon. I dag har virksomheten cleantech-spesialister ansatt i Danmark, Tyskland, Norge, Storbritannia, Sveits og USA, så vel som et stort nettverk av sertifiserte partnere over hele verden. Virksomheten har også sin produksjon i Tyskland, som er senter for deres Global Supply Chain. Virksomheten holder også på å etablere produksjon for det amerikanske hjemmemarkedet i North Wales, Pennsylvania, som ligger nær Philadelphia i det nordøstlige USA. Ved et eierskifte i februar 2015 gikk WindowMaster over til en privat investor og er nå en eierledet virksomhet og ble med suksess børsnotert på Nasdaq First North Growth Market den 27. oktober 2020. Fokuset er på organisk internasjonalisering og strategisk oppkjøp og på å transformere virksomheten fra kontraktbasert til produserende virksomhet. Alle virksomhetens aktiviteter rettes mot digitale løsninger for å skalere virksomheten for fremtidig vekst.

Korallrev under vann
Bli med tusenvis av andre bransjefolk på vår nyhetsbrevliste!

Hold deg oppdatert med de siste produktlanseringene, teknologien og nye referanser innen naturlig ventilasjon og brannventilasjon. Ikke gå glipp av det!

Meld deg

Kontakt

Snakk med en spesialist