Naturlig pustende, biobasert og bygget for fremtiden

«Kan vi bygge et hus som binder mer CO2 enn det krever å bygge det?» Dette spørsmålet var avgjørende for utformingen, konstruksjonen og materialvalget som nå danner den daglige læringsrammen for Feldballes skolebarn. Feldballe i den lille byen Rønde er sentrum for en økolandsby hvor husene består av resirkulerbare materialer. Da den lokale skolen trengte å utvide fasilitetene sine med nye naturfagsklasserom og et klasserom, var det et logisk skritt å skape et utpreget bærekraftig design. Resultatet er et tilbygg med et karbonavtrykk på 6,7 kgCO2eq/m2/år, tilsvarende 335 kgCO2eq/m2 over en 50-års levetid.

Besøg et prosjekt

Løsning

Naturlig ventilasjon

Lokasjon

Rønde, Danmark

Sektor

Skoler og institusjoner

Prosjekttype

Nybygg

System

NV Advance

Produkter

WMX 804

År

2022

Prosjektpartnere

Henning Larsen Architects

Lokale og resirkulerte materialer

Prosjektet, designet av Henning Larsen, utforsker byggemetoder som gjør at bygningen kan ta opp mer CO2 enn den slipper ut. Takket være investeringen fra den filantropiske foreningen Realdania var klima- og miljøhensyn en topp prioritet. På grunn av skoleutvidelsen på 250 m2 kan elevene i Feldballe nå oppholde seg på en av de mest bærekraftige skolene i Europa samtidig som de nyter rikelig med dagslys, minimal avgassing og naturlig ventilert frisk luft. Feldballe-prosjektet er på mange måter banebrytende. Et av særtrekkene er at det nesten utelukkende er brukt biobaserte materialer, som har vist seg å være levedyktige alternativer til standardprodukter som betong, murstein og stål. Hvert produkt er nøye utvalgt for sin effekt på inneklima og potensialet når det gjelder global oppvarming. Tilbygget til skolen er bygget nesten utelukkende av lokale, naturlige og biobaserte materialer – et system som er tilpasningsdyktig og anvendelig i et bredt spekter av bygningstypologier. Basert på sirkularitet og avfallshåndtering fokuserer strukturen på enkel demontering og gjenbruk, noe som gjør det mulig å gjeninstallere eller gjenbruke bygningens elementer i fremtiden.

Feldballe Friskole

5 ambisiøse designprinsipper

Teamet bak prosjektet hadde fastsatt en rekke dogmer for seg selv. I tillegg til å skape et så bærekraftig bygg som mulig, var det avgjørende å sikre et godt inneklima med mye dagslys, god akustikk og frisk luft uten avgassing fra materialene. Prosjektets innovative designkonsept hviler på følgende prinsipper, som er basert på en radikal nytenkning av materialvalget: 1. Bruk av bærekraftige, fornybare og biobaserte materialer. 2. Gjenbruk av lokalt produserte materialer. 3. Bruk av ikke-giftige materialer som minimerer avgassing. 4. Sikring av et sunt inneklima basert på gode dagslysnivåer, naturlig ventilasjon og lavt energiforbruk. 5. Design for demontering, slik at bygningskomponenter kan gjenbrukes i fremtiden. I dag er resultatet av denne kompromissløse materialstrategien en skole som fullstendig har omdefinert standardene for bærekraftig bygging.

Feldballe Friskole

En miljøinnovasjon som binder karbon

Materialene består av halmelementer pusset med leire og dekket med tre innvendig og utvendig. I tillegg til å være brannsikre og helt fri for giftige kjemikalier, er disse materialene egnede fuktighetsregulatorer som gir effektiv isolasjon og baner vei for et pustende hus. Ifølge Henning Larsen er EcoCocons revolusjonerende panelsystem for komprimert halm i trekassetter det primære designelementet. Halmpanelets overflate er dekket med et 30 mm lag av leire på innsiden. Opptaket av karbon er en av halmens mange kvaliteter, og i løpet av levetiden absorberer den store mengder CO2 som trygt lagres i bygningen. Valget av materialer som naturlig absorberer og holder på CO2 i karbonkretsløpet har derfor generert omfattende karbonbesparelser.

NOTECH Facade Integration Credited
«For å konfrontere vår industris CO2-utslipp gjennom hele verdikjeden vil vi løpende utfordre vår designtilnærming og våre konstruksjonsmetoder. Feldballe skole vil generere en enorm karbonbesparelse fra halmbaserte bygg sammenlignet med lignende byggeprosjekter takket være EcoCocons paneler, som binder mer karbon enn de slipper ut gjennom hele byggeprosessen.»

Henning Larsen

Prisvinnende naturlig ventilasjon

Det unike inneklimaet skyldes ikke minst Notech™ – et naturlig ventilasjonssystem, som arkitekt MAA og Ph.D. Carlo Volf (Volfdesign) har utviklet i samarbeid med Teknologisk Institut og WindowMaster. Det består av et ytre og indre fasadeelement, en styrt åpning for naturlig ventilasjon og et ålegressfilter. På grunn av sitt betydelige potensial for å støtte skoleelevers læring ble systemet tildelt Danish Design Award 2021 i kategorien ‘Better Learning’. Notech™ solution wins Danish Design Award 2021 in the category Better Learning

Carlo Volf beskriver Notech som en helhetlig og arkitektonisk inneklimaløsning som tar utgangspunkt i den helsemessige effekten av frisk luft.

«Systemet gir en optimal balanse mellom frisk luft og behagelige romtemperaturer, basert på et intelligent, behovsstyrt og naturlig ventilasjonssystem. Notech™ kan tilpasses forskjellige bygningstyper, avhengig av tilnærmingen. Designet kan derfor varieres for å tilpasse seg de faktiske behovene. Den overordnede ideen er at et element kan bygges inn i ytterveggen eller tilføyes som tilbygg på ytterfasaden. Systemet bruker naturlig ventilasjon som passiv kjøling om sommeren og passiv solvarme om vinteren. Samtidig har du muligheten til å redusere kostnadene i forbindelse med energiforbruk, konstruksjon og vedlikehold», forklarer han.

Ideelle læringsrammer

Ifølge Carlo Volf kombinerer Notech™ flere elementer for å skape et bedre læringsklima – et synspunkt som deles av skoleleder ved Feldballe skole, Trine Wad Andersen. Hun beskriver hvordan elevene nå har de mest optimale læringsforholdene på grunn av vedvarende frisk luft og en behagelig temperatur.

«Vi har hatt glede av vårt fantastiske nye bygg i mer enn et år nå. Lyset og kvaliteten på luften i rommet er fantastisk. Bygningen huser skolens beste fasiliteter, og det er et fantastisk samspill mellom design og inneklima. Vi er veldig stolte av prosjektet, som er resultatet av et utmerket samarbeid mellom alle parter», sier hun.

Ålegressfilter med utallige muligheter

Integrert direkte i EcoCocons halmkassetter, trekker det intelligente, behovsstyrte systemet luft gjennom fasaden via et ålegressfilter – et element som har flere unike egenskaper. Med mykt materiale og en stor overflate som absorberer lyd i spesielt diskantområdet, reduseres støy utenfra, noe som er en hyppig utfordring for læringsmiljøer som bruker naturlige ventilasjonssystemer. Notech™ bruker naturlig ventilasjon som passiv kjøling om sommeren og passiv solvarme om vinteren. Det skapes et samspill mellom frisk luft og behagelige temperaturer på grunn av at systemet reagerer på CO2 samt varme- og fuktighetsnivåer. Det er nesten som om huset faktisk puster og samtidig legger til rette for et sunt og behagelig læringsmiljø.

NOTECH Facade 02 Web Credited
Feldballe Friskole

Kontakt

Snakk med en spesialist