Om Naturlig og hybrid ventilasjon

Lær det grunnleggende om naturlig og hybrid ventilasjon og hvordan de styres intelligent. Har du flere spørsmål om naturlig og hybrid ventilasjon? Bare kontakt oss!

Kontakt en ingeniør

Hvordan styrer man naturlig ventilasjon intelligent?

Man hører noen ganger at utluftning via manuelt eller mekanisk betjente vinduer kan gå på bekostning av bygningens sikkerhet og integritet. Hvis en bruker av bygningen etterlater et vindu åpent, har ubudne gjester fri adgang, og regn kan skade interiøret. Det er heller ikke unormalt å høre at naturlig ventilasjon medvirker til trekk om vinteren. Alle disse scenariene og flere til er ikke urealistiske. Men hvis automatiseringen er gjort intelligent, kan styresystemet faktisk forebygge disse uheldige situasjonene. Løsninger fra WindowMaster bruker funksjoner som for eksempel industritestede parametere, sensorer og tidsbasert kontroll, som sørger for at vinduene bare åpnes når det gir mening.

Basal kunnskap om naturlig ventilasjon

Naturlig ventilasjon regulerer inneklimaet, og skifter ut luften i bygningen gjennom åpninger i fasaden og/eller taket. Resultatet er et friskere inneklima med et lavere CO2-innhold og en kjøligere temperatur i sommermånedene. Dette oppnås gjennom de temperatur- og trykkforskjellene som naturlig oppstår innenfor og utenfor bygningen som et resultat av vind- og temperaturpåvirkninger. Ofte assosieres naturlig ventilasjon med manuell betjening av vinduer for å avkjøle og friske opp inneklimaet. Selv om dette ikke er en feil antagelse, er det også mulig å automatisere fasade- og takåpninger på en intelligent måte for å gjøre livet enklere for dem som oppholder seg i bygningen, samtidig som luftskiftenivået optimeres og sikkerheten i bygningen overholdes.

Hybrid ventilation

Hvorfor er automatisk naturlig ventilasjon en god idé?

Automatisering gjør livet lettere for eiendomsforvaltere og dem som oppholder seg i bygningen, ved å la SD-anlegget eller kontrollsystemet styre vinduer og andre åpninger som brukes til å lufte ut med. Det blir derfor lettere å opprettholde et godt inneklima og en behagelig temperatur. Og siden frisk luft beviselig er med på å øke velbefinnende og produktivitet, gir automatisering den dobbeltgevinsten at man får frisk luft, uten at man distraheres fra de oppgavene man ellers er i gang med. Det er likevel ikke alle automatiske styresystemer til fasade- og takåpninger som kommer med de samme funksjonene og fordelene. Styresystemene fra WindowMaster er designet for å ta hensyn til komfort, inneluftkvalitet, enkel installasjon og minimalt vedlikehold. I tillegg gir vi også rådgivning og designer spesialbygde løsninger til en rekke næringsbygg som skoler, sykehus, kontorer, kjøpesentre og museer. Og selv om systemene våre er helautomatiske, tillater de også manuell betjening og soneinndelt kontroll, slik at alle brukernes behov tilgodeses.

UCL Studentsenter Utvendig fasade
UCL Student Center fellesareal

Hva og hvordan måler sensorene?

WindowMaster bruker typisk innendørs og utendørs sensorer i samspill med forhåndsdefinerte parametere i styresystemet. Innendørs sensorer måler temperatur, luftfuktighet og CO2-nivå i et rom eller en sone. Utendørssensorer og værstasjoner måler temperatur, regn og vindhastighet utenfor. Basert på kontrollparameterne vil systemet deretter beslutte om og hvor mye vinduene skal åpnes.

Iphone 6s NVE APP Mock Up

Topp -5-fordeler ved naturlig ventilasjon

 • Icon Num1

  Reduserte kostnader

  Siden naturlige ventilasjonssystemer baserer seg på naturens egne drivkrefter, kan bygningens energiforbruk reduseres markant, noe som også vil kunne gjenspeiles i strømregningen.

 • Icon Num2

  Minimalt vedlikehold

  Naturlig ventilasjon krever ikke dyrt vedlikehold, noe som ytterligere reduserer kostnader og sparer deg for tid og ressurser.

 • Icon Num3

  Bedre luftkvalitet

  Naturlige ventilasjonssystemer sørger for god flyt av frisk luft gjennom bygningen. Dette forbedrer luftkvaliteten, noe som gir et sunnere og mer produktivt inneklima.

 • Icon Num4

  Konsistens

  Naturlig ventilasjon sørger for at hvert enkelt rom eller sone får tilført riktig mengde kjølig eller varm luft, noe som sikrer en konsistent behagelig temperatur. Dette eliminerer også nødvendigheten av hele tiden å måtte regulere systemet.

 • Icon Num5

  Redusert CO2-utslipp

  Et lavere energiforbruk betyr et lavere CO2-utslipp. Det er slik naturlig ventilasjon er med på å gjøre bygninger mer bærekraftige.

Hva er hybrid ventilasjon?

Hybrid ventilasjon er en bærekraftig ventilasjonsstrategi som kan forbedre luftkvaliteten inne og regulere temperaturen effektivt. Det gir et mer behagelig og produktivt innendørsmiljø. Hybride ventilasjonssystemer utnytter både den friske luften fra naturlig ventilasjon og den ekstra støtten et mekanisk anlegg kan gi.

Gress som blåser i vinden

Hvordan fungerer hybride ventilasjonssystemer?

Hybride ventilasjonssystemer reduserer energiforbruket gjennom å minske behovet for å bruke mekanisk ventilasjon og i noen tilfeller kjølebehovet. Ved å bruke strategier for naturlig ventilasjon til å ventilere i løpet av dagen eller natten (naturlig nattkjøling), reduserer hybrid ventilasjon bruken av, og noen ganger også størrelsen på, det mekaniske anlegget. Som med naturlig ventilasjon fra WindowMaster bruker de hybride systemene også sensorer til å overvåke innetemperatur, CO2-nivå, luftfuktighet og utendørs værforhold. Basert på disse dataene velger systemet automatisk enten naturlig ventilasjon eller mekanisk ventilasjon, alt avhengig av hvilket system som egner seg best under de gitte forholdene. Hvis mekanisk ventilasjon er valgt, vil systemet skifte tilbake til naturlig ventilasjon når denne strategien igjen er optimal. Hvis det for eksempel er for kaldt eller for varmt ute, vil systemet med hybrid ventilasjon justere åpningene i bygningen og kommunisere med den mekaniske delen av systemet for å optimere inneklimaet. Systemet har altså et holistisk perspektiv på ventilasjon for å sikre at bygningen er komfortabel, sunn og høytytende.

Prime Tower kontor

Hvordan fungerer hybrid ventilasjon i løpet av de forskjellige sesongene?

 • Icon Sun Cloud

  Sommer

  Vindusmotorer styrer åpningene i bygningen for å slippe inn frisk luft. Dette oppnås noen ganger med naturlig nattkjøling. Avhengig av klimaet vil åpningene også brukes til å ventilere eller kjøle ned bygningen om dagen. Denne strategien sikrer en bærekraftig drift av bygningen med et minimalt energiforbruk.

 • Icon Rain

  Vinter

  I visse klimasoner er hybrid ventilasjon med et mekanisk aggregat som bruker varmegjenvinning, den beste løsningen for å ventilere bygningen. Med varmegjenvinning reduserer man behovet for oppvarming, samtidig som man unngår plager fra trekk.

 • Icon Wind Cloud

  Vår/høst

  Hybrid ventilasjon fra WindowMaster er intelligent kontroll av inneklimaet via inndata om innendørs- og utendørsforhold. Mange steder kan været variere mye i disse årstidene, så ofte bruker man en kombinasjon av sommer- og vinterstrategiene. Styresystemet velger mellom naturlig ventilasjon eller mekanisk ventilasjon alt etter hva som er mest hensiktsmessig i forhold til både innendørs og utendørs klimaforhold.

Kontakt

Snakk med en spesialist