Gullhaug Torg i Oslo – et revolusjonerende lavenergibygg med «Triple-Zero»-ambisjoner

Gullhaug Torg i Nydalen er Norges første naturlig ventilerte kontor- og boligkompleks med en revolusjonerende lavenergiløsning for bygningsautomatikk. Med en «Triple-Zero»-ambisjon er målet å demonstrere hvordan man via naturlig klimatisering kan oppnå 0 kWh kjøpt energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling.

Besøg et prosjekt

Løsning

Naturlig ventilasjon , Hybrid ventilasjon , Varme

Lokasjon

Oslo, Norge

Sektor

Næringsbygg

Prosjekttype

Nybygg

System

NV Advance

År

2020

Prosjektpartnere

Snøhetta SKANSKA Norge AS

Ambisiøse målsetninger

På den tidligere parkeringsplassen på Gullhaug Torg skyter nå et nytt varemerke i luften. Bygningen, som tar utgangspunkt i nyskapende miljøteknologi, er utvalgt som et av FutureBuilts forbildeprosjekter. Og nettopp derfor er det også satt svært høye ambisjoner for bærekraft. Den intelligente naturlige ventilasjonsløsningen som er valgt til bygningen, bidrar spesielt til å gi et nær-nullenergiforbruk. I tillegg skal prosjektet redusere CO2-utslipp fra materialer, transport og energi med 50 % sammenlignet med andre lignende bygninger, være lett å vedlikeholde og utelukkende bruke materialer og løsninger med lave GhG-emisjoner. For Snøhetta, som er arkitektene bak prosjektet, skulle bygningen gjøres lettere å drifte, ha mindre behov for vedlikehold, ha en lang levetid, god romhøyde, naturlig lys, et sunt inneklima og ingen støy fra tekniske installasjoner. Alt dette kunne oppnås med WindowMasters intelligente naturlige ventilasjonssystem.

Gullhaug Torg
«WindowMasters kompetanse og ekspertise har vært avgjørende for utviklingen av de naturlige ventilasjonsløsningene vi har brukt i Gullhaug Torg.»

Tor Helge Dokka

Sjefrådgiver, Skanska

Godt inneklima året rundt

Ved å utnytte bygningens termiske masse samt å gjøre fasaden intelligent, er det mulig å holde inneklimaet og temperaturen på et behagelig nivå året rundt. Dette gjør man ved hjelp av automatisk naturlig ventilasjon, som er brukt på kontoretasjene fra 2. til 7. etasje i det 18 etasjer høye komplekset. Med den naturlige ventilasjonsløsningen arbeider man med trykkforskjeller i vinden på fasaden (hastighet og retning), temperatur ute og inne og CO2-nivået inne. Dataene på disse parameterne forteller hvordan fasadevinduene skal reagere og hvor mye luft som skal slippe inn. I tillegg brukes diffus takinnblåsing i møtelokalene der det kan være stor personbelastning, for å holde det høye nivået for god luftkvalitet selv om vinteren. Om sommeren slippes luften direkte inn gjennom de automatisk styrte vinduene som er plassert høyt i fasadene, mens den om vinteren slippes inn i flott designede finerkamre plassert i taket, hvorfra luften kan sive inn gjennom perforeringer, noe som eliminerer plager fra trekk.

Gullhaug Torg

Intelligent forståelse av kjølebehov

De automatiske vinduene som styres av intelligent programvare, er plassert høyt i fasaden, mens andre vinduer som kan åpnes manuelt, er plassert lavt. De to vindustypene har forskjellige funksjoner. Ved å slippe inn luft via de høyt plasserte vinduene unngår man trekk i de kalde månedene, mens de lavtsittende vinduene til gjengjeld slipper en større mengde luft inn om sommeren, når det kan bli varmt. På denne måten fungerer bygningen som en person som kan ta av og på varme klær alt etter været, i stedet for å slå varmen på og av og bruke energi på dette.

Gullhaug Torg
«Luften som kommer direkte fra fasaden, vil oppleves som friskere enn om den passerer gjennom et ventilasjonsanlegg. I tillegg er det blant annet mulig å lage det høyere under taket uten store rørføringer til ventilasjonskanaler, samt redusert støy fra tekniske anlegg.»
Terje Løvold

Terje Løvold

Prosjektdirektør, AVANTOR

Kontakt

Snakk med en spesialist