Haihuset på Andørja

Haihuset

Haihuset ligger ytterst på Andørja, som er en liten øy i Nord-Norge. I tillegg til den voksende fisketurismen er Andørja også hjemsted for forskningssenteret Haihuset, som har til formål å forske i dyrelivet til havs, og der b.la. håkjerringa studeres nærmere.

Besøg dette prosjekt

Løsning

Hybrid ventilasjon

Lokasjon

Engenes, Norge

Sektor

Skoler og institusjoner , Næringsbygg

System

NV Embedded

Produkter

WMX 504, WMX 814

År

2020

Prosjektpartnere

Erlikpluss

Et bærekraftig kunnskapssenter

Bygningsprosjektet har et utpreget bærekraftig fokus, både når det gjelder økologisk, økonomisk, sosial og kulturell bærekraft. Haihuset er bare ett i rekken av bærekraftige utviklingsprosjekter rettet mot den voksende turistnæringen i Nord-Norge Med en bærekraftig agenda i tankene gav det mening å trekke inn WindowMaster for å sikre frisk luft til bygningen.

Haihuset

Hybrid ventilasjon fra WindowMaster

Den bærekraftige ventilasjonsløsningen i forskningssenteret styres med en kombinasjon av mekanisk og naturlig ventilasjon og varmestyring. Med bruk av både single- og synkromotorer åpnes og lukkes fasadevinduene automatisk og synkronisert. NV Embedded®-styresystemet bruker sensorer til å overvåke innetemperatur, CO2-nivå, luftfuktighet og utendørs værforhold, for dermed å få det mest optimale inneklimaet. I tillegg til førstnevnte single- og synkromotorer, er det også tenkt estetikk og design med i ventilasjonsløsningen, siden vår svært tynne og lydløse motor WMX 814 med Truespeed™ også brukes som ledd i den hybride ventilasjonen. Ventilasjonsprinsippet for den naturlige delen i bygningen er dermed ganske enkelt – den friske luften strømmer inn gjennom et åpent vindu, fordeler seg i rommet, og forlater deretter bygningen gjennom et motstående åpent vindu.

Haihuset

Ønsket om en skalerbar løsning til forskningssentret

Med vårt skalerbare og nettskybaserte styringssystem NV Embedded® kan brukerne regulere både app og instrumentbord for styring av ventilasjonen. I Haihuset kan NV Embedded® ikke bare styre den hybride ventilasjonen, men gjør det også mulig å styre radiatorene. Dette betyr at varmen i bygningen raskt kan reguleres etter den temperaturen som er stilt inn, ved hjelp av temperatur- og CO2-sensorer i bygningen. Med ønsket om å kunne utvide bygningen i fremtiden passer NV Embedded® til dette behovet, siden nye styreenheter fra WindowMaster raskt og effektivt kan kobles til systemet.

Haihuset

Kontakt

Ta kontakt