De 5 viktigste tingene å vurdere ved valg av vindusmotor

Open actuators with lubricant

Helse- og energifordelene ved naturlig ventilasjon er veldokumenterte. Nøkkelen til å få mest mulig ut av disse fordelene og sikre kundetilfredshet er likevel å sørge for at bygningsåpningene er velkontrollerte. Å tenke inn disse vurderingene allerede i pre-designfasen er ikke for tidlig.

1. Trenger du en intelligent vindusmotor eller bare en enkel vindusmotor?

Intelligens, funksjoner og fordeler ved vindusmotorer varierer fra produsent til produsent. Nivået av programmerbarhet og kommunikasjonsteknologi for de motorene du spesifiserer, avhenger av din kundes prestasjonsmål og leverandøren.

Våre kunder har fortalt at muligheten til å styre åpningsfrekvensen, -graden og -timingen er svært viktig for å hjelpe dem med å få nok frisk luft inn i bygningen og samtidig unngå ubehagelig trekk.

Og fordi løsninger innenfor vindusautomatisering normalt er en del av et større CTS-anlegg, har de også normalt behov for vindusmotorer som kan gi tilbakemelding om feil eller åpningsgrad til CTS-en i sanntid. Programmerte kommandoer og muligheten til å kunne styre åpningen helt ned til en prosentdel, gir en bedre luftgjennomstrømning og en bedre samlet energiytelse.

Til gjengjeld har mange kunder bare behov for en vindusmotor med åpne/lukk/stopp-funksjoner. Det ser vi ofte benyttet i industrien.

2. Ekstra sikkerhet for lokaliteter med høy risiko: Registrering av forhindringer

Designer du til en skole, eller skal de automatiserte vinduene plasseres i nærheten av mennesker eller skrivebord? Da trenger du kanskje en motor som er intelligent nok til å registrere hvis en forhindring hindrer driften. Så snart motoren registrerer forhindringen, begynner den å skifte retning. Motorer har typisk en lukkekraft på omkring 200 N, noe som er ganske betydelig.

Våre kunder ønsker ofte en funksjon for registrering av forhindringer av hensyn til sikkerheten, men det er best å drøfte med oss hva de nøyaktige behovene er i forbindelse med prosjektet, da ytterligere programmering og vurdering er nødvendig.

3. Ledningsføring og innbygging av motorer

Vi ser ofte at man når langt når det gjelder til å opprettholde estetikken i designet av vindussystemet, hvis man tar høyde for ledningsføring og innbygging av motorene i vindusprofilen under spesifikasjons- og tilbudsprosessen.

En vindusprofil kan ofte brukes som kanal for 24 V-motorledningsføring. Det kan kreve litt koordinering under installasjonen, men spesifikasjonen fjerner behovet for overflatemontering, som potensielt kan ødelegge det overordnede utseendet på vindussystemet.

Hvis avtrekkene er plassert høyt, vil forberedelse av loddpostene, slik at kablene kan trekkes gjennom, ganske enkelt gjøre det mulig å skjule kablene oppå tverrposten, noe som dermed begrenser synligheten av dem på fasaden eller vinduene.

Alternativt kan en matchende dekkprofil være en mulighet. Dette overser man ofte under spesifikasjons- og tilbudsprosessen, men med litt omtanke under spesifikasjonen kan man redusere kostnadene og forbedre estetikken senere.

Ved bruk med høy belastning, f.eks. store takvinduer i skråtak, bruker man ofte spindelmotorer. Det solide spindelkabinettet henger ned i rommet når vinduet er lukket, noe som mange designere og kunder finner lite pent. De WMU 88x-kjedemotorene med høy kapasitet fra WindowMaster kan håndtere dette problemet og er en effektiv og penere løsning.

De fleste motorer som brukes til naturlig ventilasjon, bruker 24 V likestrøm, noe som gir en høyere momentkapasitet og gjør dem sikrere elektrisk når vindusprofilen brukes til skjult ledningsføring. Det finnes motorer for 230 V på markedet, men de er generelt designet for leilighetsvis bruk og er tilbøyelige til å overopphetes ved regelmessig bruk.

MotorLink® - intelligent styring av vinduer

MotorLink® er en kommunikasjonsteknologi som muliggjør 2-veisstyring og tilbakemelding mellom vindusmotorer og bygningens SD-anlegg. Alle WindowMaster-styresystemer kan brukes med MotorLink® i mange av våre motorer. Klikk nedenfor for å få vite mer og se relaterte produkter.

Les mere
Icon Motorlink White Large

4. Bruk av den minst mulige motoren kan holde kostnadene nede

Det følger med forskjellige kjedelengder til vindusmotorene: 265, 400, 500, 600 og 1000 mm. Hvis man bruker den minst mulige motoren, kan man holde anleggsstørrelsen og kostnadene nede. Jo lengre kjede, jo større ledd må brukes for å sikre helheten, og derfor også et større kabinett for å skjule kjeden når den er trukket tilbake. For å redusere størrelsen og kostnadene samt forbedre estetikken anbefales det å bruke en kjede på 265 mm når det er mulig.

Det finnes mange tanker om beregning av åpningsarealet eller det frie åpningsarealet. En typisk profil bruker en kjede på omkring 40 mm til å koble profilen fra motorfestet til vindusrammen. Derfor vil en kjede på 265 mm gi omkring 225 mm fri åpning avhengig av profilen og monteringen.

En rask og smart måte å beregne åpningsarealer på:

 • Beregn først det geometriske åpningsarealet ved hjelp av rektangelet eller uthenget ved forkanten av vindusrammen.
 • Hvis det kreves litt større arealer, kan man vurdere å innlemme trekantene på siden, hvis det er tillatt. En standardkjede på 265 mm gir f.eks. 0,225 m fri åpning x 1 m vindusbredde og gir 0,225 m² fri åpning pr. vindu som skal åpnes. 
 • Ta hensyn til evt. innfatninger eller karmer som kan begrense den reelle frie åpningen som oppnås (det danske bygningsreglementet, godkjent dokument B, 2007). Høyt plassert utadslående topphengte vinduer kan unngå innfatninger og karmer, som ellers begrenser de oppnåelige åpningsarealene.
 • Trekanter på siden av åpningen bør ikke inkluderes hvis det er en rekke vinduer som skal åpnes (tilstøtende åpningsspjeld utelukker reelt sett trekantene).

Ellers gir vi med glede gratis support til disse beregningene.

Vi har også et gratis verktøy kalt ActuatorFinder, som vil gi deg det geometriske frie åpningsarealet og et forslag til vindusmotor sammen med spesifikasjonsdokumenter.

5. Vindusorientering

Forskning viser at høytplasserte utadslående topphengte vinduer (typisk 2 m eller mer fra gulvnivå), er den mest effektive samlede løsningen for naturlig ventilasjon. Åpningsarealene kan suppleres med lavtplasserte vinduer som kan åpnes manuelt hvis det er nødvendig på varmere dager. Disse er ofte begrenset til åpninger på 100 mm for å forhindre fallrisiko og potensielle forhindringer i vinduet. 

Valg av høyt plasserte åpninger kan minimere antallet av risikoer

 1. Trekk. Om vinteren kan høytplasserte vinduer programmeres for spalteventilasjon, slik at det langsomt slippes inn en liten mengde frisk luft som blander seg med den varme luften før den når ned til personhøyde.
 2. Sikkerhetsrisikoene reduseres også, fordi forsikringsselskapene generelt foretrekker høyt plasserte mindre åpninger hvis det brukes nattkjøling.

De siste anbefalingene når du skal skrive spesifikasjonen

De fleste vindusmotorer av kvalitet ligner hverandre, men selv om utseendet på motoren er viktig sett fra et estetisk synspunkt, er det ikke en indikator for evnen til å fungere som kunden ønsker.

Nedenfor er det noen punkter som kundene våre ofte angir, når de har behov for automatiserte vinduer.

 • Icon Num1

  Nesten lydløs vindusautomatisering

 • Icon Num2

  Programmerbar for registrering av forhindringer

 • Icon Num3

  Nøyaktig styring av åpninger for å forebygge trekk og optimalisere energiytelsen

 • Icon Num4

  Mindre lednings- og kabelføring i forhold til estetikk

 • Icon Num5

  Reell synkronisering mellom motorer på bredere vinduer

 • Icon Num6

  Rapportering av feil og åpningsgrad i sanntid til CTS-en

 • Icon Num7

  Drift med flere hastigheter

Kontakt en av våre spesialister. Vi står klare til å hjelpe deg!

Vi hjelper deg kostnadsfritt med alt fra beregning av det geometriske frie åpningsarealet av åpningene, til support av spesifikasjoner eller identifisering av den beste ventilasjonsløsningen til din bygning.

Kontakt os

Finn det geometriske frie åpningsarealet med Actuator Finder

Kontakt

Snakk med en spesialist