Husk det gode inneklimaet i ESG-strategien

UCL Student Center fellesareal

Optimalisering av medarbeidertrivsel har lenge vært et hett tema på tvers av sektorer og virksomhetsstørrelser. Temaet har ikke minst fått mer vind i seilene på grunn av det økende fokuset på medarbeidernes mentale og fysiske velvære, som koronapandemien blant annet har vært medvirkende til. Av samme grunn er det i økende grad blitt en prioritet for mange organisasjoner å opprettholde et sunt, hygienisk og komfortabelt arbeidsmiljø. Spesielt fordi mange arbeidsgivere for lengst har innsett at dette ikke lenger er et ekstra gode, men derimot et vesentlig krav når det gjelder å tiltrekke seg og beholde medarbeidere. Med et økt samfunnsmessig fokus på generell folkehelse er det bare naturlig at arbeidstakerne forventer et trygt arbeidsmiljø, som fremmer deres faglige utvikling. Dette krever lokaler som er komfortable, energiriktige og designet med tanke på å øke produktiviteten.

Ambisiøse bærekraftsmål forplikter

Moderne virksomheter forventes av sine medarbeidere, kunder, investorer og interessenter å ha øye for hva som er til det beste for de ansatte. I tillegg kommer innstramningen av det voksende lov- og regelverket knyttet til helse og sikkerhet, noe som krever en kompromissløs etterlevelse hvis virksomhetens omdømme og økonomi ikke skal bli skadelidende. Å sikre en arbeidsplass som er så komfortabel og sunn som mulig er naturligvis lettere sagt enn gjort. Men ser man bort fra de rent praktiske tiltakene, er en viktig forutsetning at tilnærmingen matcher kriteriene i ESG-strategien. Det vil si at stadig flere virksomheter setter seg ambisiøse bærekraftsmål, som det også må tas hensyn til i forbindelse med innredningen av fasilitetene. Dette gjelder både hvis de eksisterende kontorene skal renoveres, eller om det skal designes og oppføres et helt nytt domisil. Å tilgodese alt fra medarbeidernes trivsel til klimaavtrykket er ikke nødvendigvis en lett oppgave. Likevel vil evnen til å holde seg i forkant av både politiske, forbruker- og medarbeiderrelaterte krav utvilsomt fremme konkurranseevnen på flere nivåer.

Søt liten jente som kysser vindusrute i glass

Husk både E-, S- og G-kriteriene

Det er store fordeler å hente ved å innlemme ESG-kriteriene i en gjennomtenkt, strukturert bærekraftsstrategi, som kommer både arbeidstakerne og arbeidsgiveren til gode. Her kan mange organisasjoner med fordel gå ESG-tilnærmingen etter i sømmene. Med øye for de tre kriteriene som det engelske begrepet ESG dekker over, er det ikke uvanlig at «E» (environmental) og «G» (Governance) har høy prioritet. Derimot blir «S» (social), som nettopp er den søylen som handler om medarbeidernes trivsel, dessverre ofte neglisjert. Et dårlig inneklima hører til under det «sosiale» kriteriet, og det har lenge skapt utfordringer for utallige arbeidsplasser. Det er et fenomen som er kjent for å ha en helsemessig negativ effekt på bygningens brukere, og uten de riktige tiltakene kan det få uhensiktsmessige konsekvenser for både arbeidsgivere og medarbeidere. Dårlig ventilerte kontor- og produksjonslokaler kan forårsake alt fra hodepine, konsentrasjonsvansker og tretthet til irriterte øyne og allergier. Blant de langt mer alvorlige problemene er blant annet lungekreft og hjerte- og karsykdom. Uavhengig av graden av helseeffektene vil den avledede konsekvensen i form av sykefravær og redusert produktivitet kunne merkes på bunnlinjen.

ESG

Oppfyll strategien med naturlig ventilasjon

Det kan med andre ord lønne seg å ta hensyn til inneluftkvaliteten i virksomhetens ESG-strategi. Det er imidlertid viktig at ambisjonene om et optimalt inneklima går hånd i hånd med et redusert CO2-avtrykk. Med FNs 17 verdensmål har spesielt mål 3 (God helse og livskvalitet) banet vei for mer bærekraftige metoder for å skape bedre arbeidsmiljøforhold for alle. Det er her naturlig ventilasjon for alvor kommer til sin rett. Med en innovativ og energibesparende teknologi som sikrer frisk lufttilførsel til bygningen etter behov, er veien banet for et sunt og bærekraftig inneklima med mindre behov for vedlikehold. Alt i alt en opplagt måte å oppfylle ESG-kriteriene på når det gjelder både miljøhensyn, helsefremming og regler og lovverk. Det er med andre ord ingen tvil om at det er langsiktige gevinster å hente for virksomheter som har inneluftkvalitet som en sentral parameter når ESG-kriteriene skal etterleves. Og her er naturlig ventilasjon et effektivt redskap når det gjelder å få suksess med strategien til det beste for både medarbeideren, miljøet og bunnlinjen.

Mer om SDG-mål 3
Kvinne som gjør yogaøvelse
ZEB-laboratoriet
Bli med tusenvis av andre bransjefolk på vår nyhetsbrevliste!

Hold deg oppdatert med de siste produktlanseringene, teknologien og nye referanser innen naturlig ventilasjon og brannventilasjon. Ikke gå glipp av det!

Meld deg

Kontakt

Snakk med en spesialist