Hvordan riktig luftkvalitet kan forbedre trivselen på arbeidsplassen

Paustian

De ansattes generelle helse og velvære har i økende grad blitt et viktig krav på dagens arbeidsplasser. Her er luftkvalitet et spesielt fokusområde som har fått mye oppmerksomhet de siste årene, særlig etter covid-19-pandemien. Heldigvis er det nå større forståelse for at dårlig luftkvalitet kan ha skadelige effekter på ansattes luftveishelse og kognitive funksjon, ikke minst hvordan det påvirker humøret og produktiviteten. Tilstrekkelig ventilasjon er derfor avgjørende og en av de viktigste faktorene du bør ta hensyn til når du planlegger sunne arbeidsmiljøer.

Hvorfor luftkvaliteten er så viktig for de ansattes velvære

Våre spesialister forstår bedre enn noen andre hvor viktig luftkvaliteten er, og derfor har vi utviklet noen av de mest effektive ventilasjonssystemene på markedet som også kan bidra til å redusere energiforbruket. Finn ut hvor viktig luftkvaliteten er, og hvorfor det er enklere enn du tror å skape et sunt arbeidsmiljø.

Faktorer som påvirker luftkvaliteten

Det er en rekke forhold som bidrar til dårlig luftkvalitet i moderne kontorlokaler, og en av de viktigste (men undervurderte) er forurensende utslipp fra kontorutstyr og møbler. For eksempel kan kopimaskiner, skrivere og mekaniske HVAC-systemer slippe ut flyktige organiske forbindelser (VOC) i luften. Disse utslippene er helseskadelige for de ansatte og kan forårsake hodepine, kvalme og luftveisproblemer. Men den største synderen er ofte mangelen på luftsirkulasjon i kontorbygninger. Dårlig ventilasjon kan føre til opphopning av forurensende stoffer som støv, mugg og allergener. Dette kan utgjøre en betydelig helserisiko for de ansatte og føre til at allergier og luftveisproblemer blusser opp, i tillegg til å fremme opphopning av andre potensielt skadelige bakterier. Med tanke på erfaringene fra covid-19-pandemien er dette noe du bør være svært oppmerksom på når du planlegger kontorlokaler - enten det er snakk om nybygg eller renovering.

Gullhaug Torg

Ventilasjonssystemer

For å bekjempe problemer med dårlig luftkvalitet er valget av ventilasjonssystem avgjørende. Men etablerte, helmekaniske ventilasjonssystemer øker risikoen for VOC-utslipp. Så hva er alternativet? Grovt sett har du to alternativer som er basert på naturkreftene: Naturlig ventilasjon, som fungerer akkurat som det høres ut som, og hybridventilasjon, som kombinerer dette med mekaniske elementer. Begge strategiene er effektive når det gjelder å fjerne forurensende stoffer og opprettholde optimal luftkvalitet, men hvilken løsning som er best, avhenger av bygningens form, geografiske beliggenhet og antall personer som oppholder seg der. Nedenfor finner du beskrivelser av de to ventilasjonsstrategiene.

Housezero arbeidsrom

Naturlig ventilasjon

Naturlig ventilasjon er en automatisert og effektiv måte å forbedre luftkvaliteten på. I stedet for å basere seg på mekaniske systemer utnyttes naturkreftene, inkludert vind og oppdrift. Frisk luft strømmer inn gjennom åpninger i fasaden, fordeler seg og forlater deretter bygningen gjennom åpne vinduer eller ventiler. Denne kontinuerlige luftstrømmen bidrar til å redusere opphopning av forurensende stoffer og skaper en sunnere og mer behagelig atmosfære på kontoret. Naturlige ventilasjonssystemer kan utformes etter enten passive eller aktive metoder. Passive naturlige ventilasjonssystemer baserer seg utelukkende på bygningens utforming og inkluderer faktorer som takhøyde, store vinduer og kryssventilasjon for å fremme luftstrømmen. Aktive naturlige ventilasjonssystemer bruker derimot intelligent styrte enheter for å forbedre luftsirkulasjonen.

Cross Ventilation

Hybrid ventilasjon

Hybridventilasjon er en kombinasjon av naturlige og mekaniske metoder. Strategien er å utnytte naturlige elementer når det er mulig, samtidig som man benytter et mekanisk system for å øke luftsirkulasjonen og forbedre luftkvaliteten når det er nødvendig. En av de største fordelene med denne typen systemer er fleksibiliteten de gir. Når behovet for frisk luft er stort, kan mekaniske løsninger sørge for ekstra luftstrøm for å dekke beboernes grunnleggende behov. Dette er spesielt nyttig i travle bymiljøer med stor trafikk og økt forurensning. Det kan også kobles til det overordnede SD-anlegget (Sentralt driftsovervåkningsanlegg) for å gi bedre kontroll og funksjonalitet sammen med annen smartteknologi, for eksempel belysningssystemer og IoT-enheter. Dette kan potensielt bidra til å redusere energiforbruket.

Finn ut hvordan du kan oppnå naturlig ventilasjon i bygninger
Hybrid ventilation

Unngå Sick Building Syndrome

Uansett hvilken type system du velger, er riktig ventilasjon avgjørende for å opprettholde et sunt arbeidsmiljø. Det bidrar til å sikre at de ansatte har tilgang til tilstrekkelig oksygen, noe som fremmer kognitiv funksjon, reduserer tretthet og reduserer sannsynligheten for luftveisproblemer. Tilstrekkelig ventilasjon er også avgjørende for å forebygge Sick Building Syndrome (SBS) - et fenomen som kan føre til hodepine, kvalme og pusteproblemer. Vil du bekjempe Sick Building Syndrome?

Last ned vår whitepaper om produktivitet, helse og energi
Kresge College

Vi kan hjelpe deg med ventilasjonsbehovene dine

Riktig vedlikehold er avgjørende for at et ventilasjonssystem skal fungere effektivt. Regelmessige kvalitetskontroller og rengjøring av vindus- og ventilasjonssystemer er avgjørende for å fjerne blokkeringer og sikre god luftgjennomstrømning. I tillegg kan landskapspleie og grønn infrastruktur rundt bygningen bidra til å tiltrekke seg og holde på den naturlige luftstrømmen. Den gode nyheten er at WindowMasters teknologi kan hjelpe bedrifter med å oppfylle ventilasjonsbehovene sine ved automatisk å spore luftfuktighetsnivåer og temperaturer og styre åpning og lukking av vinduer ved hjelp av spesialdesignede motorer. Dette sikrer ikke bare et komfortabelt arbeidsmiljø året rundt, det fungerer også uten at du trenger å tenke på det. Løsningenes designfleksibilitet gjør dem også til et verdifullt verktøy for byggeiere som ønsker å skape komfortable og produktive arbeidsmiljøer som er bygget for å vare. Hvis du ønsker å redusere driftskostnadene for en bygning, kan cleantech-ekspertene våre hjelpe deg med råd og veiledning om utforming og planlegging av energieffektive anlegg med naturlige og hybride ventilasjonssystemer.

Kontakt en spesialist
Lasse Lyng Madsen

Kontakt

Snakk med en spesialist