Hvorfor frisk luft og dagslys er viktige designfaktorer

Roskilde Festival Folk Højskolen

Frisk luft og regelmessig tilgang til dagslys spiller en avgjørende rolle i arkitektonisk design. Ikke bare bidrar disse faktorene til sunne og behagelige omgivelser, de har også en betydelig innvirkning på humøret og den generelle trivselen vår ved å hjelpe oss å føle oss sunnere, gladere og mer energiske. På den nordlige halvkule, der vintermånedene kan medføre lange perioder med mørke timer, er slike faktorer enda viktigere. Ifølge eksperter blir imidlertid frisk luft og dagslys ofte oversett eller underprioritert, og det er bare ved å kombinere de to elementene at man kan oppnå ekte «arkitektonisk harmoni». I tillegg til å ha en positiv effekt på søvnen, har studier vist at riktig belysning (+23 %) og bedre ventilasjon (+11 %) kan øke produktiviteten på arbeidsplassen. Men hvordan kan vi gjøre rommene mer komfortable, og hvor kan vi finne mer inspirasjon?

Finn ut hvorfor frisk luft og dagslys er så viktig for utformingen av bygninger

Kontakt våre spesialister for å få hjelp til å gjøre din bygning til et sunt miljø som genererer frisk, sirkulert luft.

Bedre innendørs luftkvalitet, bedre ytelse

Hos WindowMaster har vi lenge vært klar over fordelene med de to prinsippene, spesielt når det gjelder ventilasjon i bygninger. Frisk luft i konstant sirkulasjon er avgjørende for vår generelle fysiske og emosjonelle helse, men får ikke alltid den oppmerksomheten den fortjener. Når frisk luft kommer inn i et lukket rom, fortrenger den den stillestående luften og reduserer konsentrasjonen av forurensende stoffer og allergener. Denne egenskapen kan ha en gunstig effekt på helsen vår, spesielt for de som sliter med luftveisproblemer eller allergier. Samtidig har naturlig ventilasjon i bygninger en positiv innvirkning på humøret vårt. Studier har vist at tilførsel av oksygenrik luft kan forbedre den kognitive funksjonen og redusere stress – et område som er uløselig knyttet til arbeidsplassens ytelse og trivsel. Dette er spesielt viktig på den nordlige halvkule, der de lange vintermånedene kan øke forekomsten av vinterdepresjon.

Feldballe Friskole

Hvorfor bruke passiv kjøling?

Arkitekt Carlo Volf har brukt store deler av karrieren sin på å forstå hvordan «naturlige elementer» i arkitekturen kan forbedre menneskers helse og velvære. Han mener at svarene på hvordan vi kjøler ned rom, finnes i fortiden.

«Kravene til kjøling av bygninger fortsetter å øke over hele verden. Klimaet blir varmere, bygningenes klimaskjerm blir tøffere, og vi trenger å kjøle mer og mer. Dette skjer ofte på en mekanisk måte, noe som betyr at det slippes ut mer klimaskadelig CO2. Etter min mening er dette en ond sirkel som vi bare kan motvirke med intelligente, lavteknologiske løsninger.»

Om nattkjøling sier Carlo Volf: «Dette er den eneste tiden på døgnet hvor temperaturen i rommene kan senkes uten bruk av energi, nemlig ved å utnytte de lave nattetemperaturene gjennom passiv kjøling. Denne metoden kan redusere bruken av energikrevende mekaniske kjølesystemer betydelig.»

Han har et viktig poeng. Dessverre er mange bygninger fortsatt avhengige av energikrevende varme- og kjølesystemer som resirkulerer luft i stedet for å erstatte den. For eksempel mekaniske klimaanlegg som krever omfattende vedlikehold, er svært karbonintensive og utnytter ikke naturens evne til å kjøle ned rom.

Men det trenger ikke å være slik lenger. Innovative tilnærminger til gamle metoder, for eksempel naturlig ventilasjon, er måter å holde bygninger kjølige på med få inngrep. Ved hjelp av smartteknologi og sensorbaserte motorer kan det installeres systemer som utnytter utendørs luftstrømmer, slik at varmen fjernes eller beholdes etter behov, når som helst på dagen eller natten.

Lær mer om ventilasjon med nattkjøling

Se bakover mot fremtiden: Hvordan dagslys spiller en rolle

Vindusdesign trenger også en «nytenkning». Her mener Carlo Volf at vi bør lære av fortiden og bruke gjennomsiktig glass. Denne typen glass var tidligere populær på sykehus og reduserte behovet for vindusbelegg som samlet støv og bakterier, noe som umiddelbart reduserte risikoen for dårlig innendørs luftkvalitet. Glasset regulerer også lysinnstrålingen ved å redusere blendingen. Han er derfor uforstående til hvorfor byggenes designere vendte ryggen til denne ideen. Som han utdyper: «Vi behandler dagslyset helt annerledes og neglisjerer dets potensial: Vi jobber i økende grad med vinduer med flere lag glass for å redusere mengden sollys og den tilhørende romoppvarmingen. Den negative effekten på helsen vår må ikke undervurderes.» For å imøtegå dette undersøker Carlo Volf nå hvordan gjennomskinnelige vinduer med dobbeltglass kan brukes til å gi helsefremmende egenskaper.

Gentofte sykehusinteriør
Housezero arbeidsrom

Hvordan får jeg et sunt bygg?

Dette er bare et lite utvalg av hva du kan gjøre for å forbedre trivselen til de som oppholder seg i bygningen. Hvis du er interessert i å fremme et sunnere innemiljø, kan det være enklere å gjøre endringer enn du kanskje tror. Ifølge WindowMaster, er det beste utgangspunktet å begynne med å se på ventilasjonsstrategien og finne ut hvordan du kan fjerne avhengigheten av mekanisk resirkulert luft.

Her er det viktig å forstå hva naturlig og hybrid ventilasjon i bygninger kan bidra med, og hvordan det kan være til nytte for bygningen din.

Naturlig ventilasjon bruker naturkrefter, inkludert vind og temperaturforskjeller, til passivt å kjøle eller varme opp bygninger. Det innebærer at vinduer åpnes og lukkes for å slippe inn frisk luft i et rom. Takket være et enkelt, men effektivt design kan naturlig ventilasjon i bygninger skape et behagelig inneklima og samtidig redusere behovet for mekaniske kjølesystemer, noe som kan redusere utslipp og føre til energisparing.

Hybrid ventilasjon kombinerer fordelene med både naturlige og mekaniske systemer. Frisk luft trekkes inn ved hjelp av naturlig ventilasjon, for eksempel gjennom vinduer eller ventilasjonsåpninger, mens mekaniske midler brukes for å forbedre luftstrømmen og minimere fuktighet og temperatursvingninger. Dette er et opplagt valg for bygninger der naturlig ventilasjon kanskje ikke er tilstrekkelig alene (f.eks. lukkede rom). Ved å utnytte fordelene ved begge metodene kan hybrid ventilasjon i bygninger forbedre inneluftkvaliteten betraktelig.

Oppdag fordelene med naturlig og hybrid ventilasjon i bygninger

Som Carlo Volf er WindowMaster en forkjemper for naturlige løsninger. Det er en tilnærming som utgjør kjernen i det vi gjør, og akkurat som sivilisasjonene fra fortiden, anerkjenner vi fordelene med naturlig ventilasjon. Sammen med innovative systemer og produkter har vi tatt denne kunnskapen og brakt den inn i det 21. århundrets bygninger.

Få innblikk i naturlig ventilasjon for bygninger fra det 21. århundre

«Vi vet at selv kortvarig tilførsel av frisk luft til hjernen har en positiv effekt på hjernestrukturen og humøret. For at vi og fremtidige generasjoner skal kunne trives, er det på tide at vi ser på frisk luft og dagslys i et helhetlig perspektiv. Hos WindowMaster er vi stolte av våre markedsledende og innovative løsninger, som tar utgangspunkt i fortidens prinsipper, men leverer dem i form av unike, effektive systemer som kan forandre helsen og trivselen i rommet.»
Jannick K. Roth

Jannick K. Roth

Head of Building Performance Engineering

Kontakt

Snakk med en spesialist