Automatisk nattavkjøling eller nattkjøling

En strategi for passiv kjøling som skifter ut luften om natten for å kjøle ned bygningens termiske masse, noe som reduserer eller fjerner behovet for energiintensive mekaniske kjølesystemer.

Kontakt en spesialist

Hva er nattkjøling eller nattavkjøling?

Ved nattventilasjon eller nattkjøling brukes bygningens termiske masse. Når kveldstemperaturen faller etter en sommerdag, åpnes klimaskjermen slik at den kjølige luften kan komme inn i bygningen og senke lufttemperaturen og kjøle ned bygningens termiske masse ved konveksjon. Dagen etter vil den nedkjølte massen akkumulere varmebelastningen fra de personene som er i bygningen, og fra utstyr og solen.

Resultatet er mindre avhengighet av mekaniske kjølesystemer om dagen, der spissbelastningen er størst i forhold til energiforbruket.

Hvorfor har bygninger behov for nattventilasjon?

Nye bygninger blir bedre og bedre isolert som følge av lovkrav og et stort fokus på bygningens varmeforbruk. I et vanlig kontorbygg med en normal varmebelastning kan behovet for kjøling være nødvendig selv ved utetemperaturer under 0 °C. Det skyldes primært høye varmebelastninger som genereres av mennesker, lys og utstyr. Dette resulterer ofte i bygninger som har et mindre behov for oppvarming, men et større behov for kjøling.

Rocky Mountain Institute 03 Web

Hvordan fungerer nattventilasjon?

Nattkjøling kan benyttes i forbindelse med naturlig, mekanisk og hybrid ventilasjon.

Automatisk nattavkjøling med naturlig ventilasjon

Hvis det benyttes naturlig ventilasjon i bygningen, oppnås nattkjøling ved å åpne vinduene om natten og la de naturlige drivkreftene vind og termisk oppdrift kjøle området. For å sikre at dette håndteres riktig, anbefaler vi en løsning med naturlig ventilasjon som gir tilbakemelding om vinduets spesifikke åpningsgrad og statusen for vinduet direkte til CTS-anlegget. Dette hjelper til med å bevare sikkerheten og integriteten for bygningen uten å gå på kompromiss med fordelene ved nattkjøling.

Nattkjøling med mekanisk ventilasjon

Hvis det utelukkende benyttes mekanisk ventilasjon i bygningen, skjer nattkjøling ved at luften transporteres rundt i bygningen med et vesentlig elforbruk. På tilsvarende måte som det skjer om dagen. Denne teknikken gir derfor ikke de samme energibesparelsene som naturlig og hybrid ventilasjon.

Nattkjøling med hybrid ventilasjon

Hvis det benyttes hybrid ventilasjon i bygningen, oppnås nattkjøling ved hjelp av naturlig ventilasjon eller en kombinasjon av naturlig og mekanisk ventilasjon. En kombinasjon er ofte svært effektivt når en bygning har områder som er dype og ikke kan benytte oppdrifts- eller tverrventilasjon.

Slik forbedres effekten av nattavkjøling

For å forbedre effekten av nattkjøling i et nytt prosjekt kan du vurdere å benytte byggematerialer med gode termiske egenskaper som for eksempel betong. Det er varmekapasiteten og varmeledningsevnen som bestemmer hvor mye varme og kulde massen kan oppmagasinere. Eksponering av den termiske massen hjelper til med å forbedre den termiske effekten, da tildekning av massen forhindrer evnen til å oppmagasinere varme eller kulde. En annen måte å forbedre inneklimaet på, er å bruke solskjerming. Solskjerming hindrer at bygningen får for mye varme fra solen, noe som øker sannsynligheten for at naturlig ventilasjon og nattkjøling kan stå alene uten mekanisk kjøling.

Få vite mer om passiv ventilasjon
Clayton Heights Community Centre Rendering Interior Web Credited

De viktigste fordelene ved nattventilasjon

 • Icon Num1

  Reduserer bruken av mekaniske kjølesystemer i dagtimene

 • Icon Num2

  Reduserer energiforbruket

 • Icon Num3

  Forbedrer klimaskjermens ytelse

 • Icon Num4

  Forbedrer helsen og komforten for de personene som er i bygningen

 • Icon Num5

  Metode med lavt CO2-utslipp for kjøling av bygningen

I hvilke klimaer er nattventilasjon mest effektivt?

Effektiviteten av nattkjøling avhenger av bygningens termiske egenskaper og av lokale klimaforhold, dvs. vindhastigheten om natten og temperatursvingningene i luften utenfor. Det er spesielt effektivt i klimaer der det er markant forskjell på utetemperaturene om dagen og natten. Det er dermed ikke sagt at nattventilasjon ikke kan være effektivt i varmere klimaer. Selv når temperaturen innendørs og utendørs er nesten den samme, kan nattkjøling fortsatt være en måte å lede ut luftbårne forurensningskilder på og slippe inn frisk luft.

Rocky Mountain Institute 01 Web

Vanlige bekymringer om nattventilasjon

Sikkerhet er en vanlig bekymring når det gjelder nattventilasjon. Denne bekymringen avhjelpes ved å velge åpninger plassert høyt i rommet, noe som reduserer risikoen for innbrudd. Forsikringsselskaper foretrekker ofte små, høytsittende åpninger i forbindelse med nattventilasjon.

Klemmerisikoen kan reduseres ved hjelp av intelligente motorer som har en innebygd reverseringsfunksjon. Hvis det benyttes en intelligent motor sammen med intelligent styring, kan CTS-anlegget dessuten motta tilbakemelding om statusen og graden av åpningene.

Med en strategi for nattventilasjon trenger vinduene normalt ikke bli åpnet helt opp for å oppnå effektiv kjøling. Derfor hjelper systemet med å avkjøle bygningen samtidig som sikkerheten bevares. Det intelligente kontrollsystemet bør også omfatte vind- og regnsensorer som kan registrere når grensene for regn og vindhastighet overskrides, slik at vinduene lukkes og bygningen beskyttes.

Kontakt

Snakk med en spesialist