Myntgata 2 i Oslo – en smart og bevaringsverdig bygning

Midt i Oslos historiske sentrum finner man Myntgata 2 – en bevaringsverdig klynge av gamle militære staller og kaserner som omkranser et gårdsrom, og som nå er bygd om slik at de kan brukes til andre formål.

Besøg et prosjekt

Løsning

Hybrid ventilasjon , Varme , Røykventilasjon

Lokasjon

Oslo, Norge

Sektor

Næringsbygg

Prosjekttype

Renovering

System

NV Embedded

Produkter

WMX 504, WSC 204

År

2019

Prosjektpartnere

oslo.works

I en av bygningene, en ca. 3000 m2 stor bygning som vender mot Nedre Slottsgate, ble det etablert moderne, automatisk styrt naturlig ventilasjon i de eksisterende fasadevinduene.

En smart bygning

Arkitektene bak renoveringsprosjektet, oslo.works, stilte seg selv spørsmålet hvordan en eksisterende bygning med stor antikvarisk verdi kan omdannes til fremtidens smarte bygning. Svaret lå blant annet i den moderne «building management»-teknologien som kan ta hensyn til bærekraftig gjenbruk og oppgradering av bevaringsverdige bygninger, og som omfatter intelligent naturlig ventilasjon.

Myntgata fasade

En skånsom løsning for en bevaringsverdig bygning

Myntgata 2 består av fem bygninger, hvorav fire er fra slutten av 1800-tallet. Med en lang historie knyttet til Oslos militære aktiviteter var det viktig at man beholdt bygningens atmosfære og uttrykk. Store mekaniske ventilasjonsaggregater kan ofte være skjemmende for en bygnings arkitektoniske uttrykk og bygningens funksjoner. Derfor valgte man en hybrid løsning som primært er basert på automatisk naturlig ventilasjon. Den naturlige ventilasjonen skjer via de eksisterende renoverte fasadevinduene der det er montert intelligente vindusmotorer som sikrer ventilasjon av rommene ut fra temperatur og CO2-målinger i rommene samt lokale værdata. Bygningen er inndelt i 28 ventilasjonssoner som alle styres individuelt. Som supplement til naturlig ventilasjon sitter fire utsugingsventilatorer på taket av 2. etasje. Det gir mulighet til økt oppdriftsventilasjon ved behov.

Myntgata fellesareal
Myntgata fellesareal

En samlet løsning

For å oppnå det beste inneklimaet og laveste energiforbruket styres ventilasjonen og oppvarming av huset av samme intelligente system: NV Embedded®. I tillegg styrer systemet også den automatiske røykventilasjonen i bygningens to trappetårn, som sørger for at det er frie fluktveier i tilfelle av brann. Ved å la samme leverandør stå for flere leveranser lettes byggeprosessen og driften.

Myntgata sittegruppe

Den nyeste inneklimateknologien

WindowMasters intelligente inneklimastyring NV Embedded® er brukt på prosjektet, noe som sikrer nøyaktig regulering av hvert enkelt vindu for naturlig ventilasjon. Ved at NV Embedded® er valgt, har brukerne bl.a. mulighet til å overstyre vinduene i eget område via en app, og de kan også følge inneklimaet i appen.

Iphone 6s NVE APP Mock Up

Kontakt

Snakk med en spesialist