Om røyk- og brannventilasjonssystemer

Automatisk røykventilasjon og brannventilasjon leder røyk raskt ut av bygningen gjennom åpninger plassert høyt, mens lavere plasserte åpninger tilfører erstatningsluft. Har du flere spørsmål om brannventilasjon? Bare kontakt oss!

Kontakt en spesialist

Hvorfor velge naturlig røyk- eller brannventilasjon?

Sikkerhet under en nødsituasjon. Å hjelpe personer som oppholder seg i en bygning sikkert ut uten å få røykforgiftning, er svært avgjørende når man utarbeider en bygnings brannstrategi. For at brukerne skal kunne unnslippe ved brann, må røyken ledes så raskt som mulig ut av bygningen. Dette lar samtidig brannvesenet slukke brannen sikkert og effektivt. Naturlig utledning av røyken verner også bygningen mot overoppheting, noe som ellers kan skape eksplosjoner av røykgasser.

Søt liten jente som kysser vindusrute i glass

Hva er naturlig brannventilasjon og røykventilasjon?

Automatisk naturlig røykventilasjon og brannventilasjon leder røyk raskt ut av bygningen gjennom åpninger plassert høyt, mens lavere plasserte åpninger tilfører erstatningsluft. På den måten slippes røyken ut og frisk luft inn.

Stack Ventilation Smoke

Hvordan fungerer ABV?

Med en røyk- eller brannventilasjonsløsning vil røyklemmer (taklys, vinduer eller klaffer) plassert i taket/høyt i fasaden automatisk åpne i tilfelle av brann samtidig som det gjennom lavere plasserte åpninger tilføres erstatningsluft. Er systemet designet og kontrollert riktig sikrer det at den varme røyken raskt ledes ut av bygningen, slik at sikkerheten for brukerne økes og risikoen for å omkomme reduseres vesentlig.

Kjølberggata 21 takvinduer
Drivende skyer over fjellskogen

Brannventilasjon og komfortventilasjon

Naturlig røyk- og brannventilasjon gir i tillegg til sikkerhet og trygghet for brukerne av bygningen også mulighet til komfortventilasjon. Åpningene i fasade og tak kan i hverdagen brukes til å ventilere med og dermed skape et behagelig inneklima. I kombinasjon med værstasjoner og/eller sensorer kan motorene styres intelligent. Dette reduserer etterspørselen på kjøleanlegg og andre ventilasjonssystemer i bygningen, noe som reduserer energiforbruket og forbedrer luftkvaliteten. I et komfortventilasjonssystem måles forholdene utenfor og innenfor. Dette sikrer at vinduene åpnes og stenges på de riktige tidspunktene, og at CO2-nivåene inne holdes på optimale nivåer. Termisk komfort for brukerne er også i fokus for denne typen system. En brannventilasjonsløsning er altså ikke bare en investering i beskyttelsen av bygningens brukere i tilfelle brann, men den kan også spille en aktiv rolle i å gi brukerne et balansert daglig inneklima som er miljøvennlig.

Myntgata andre etasje

Mange vindusprofiler er sertifiserte med våre produkter til brannventilasjon

Se henne
Window Tophung

Kontakt

Snakk med en spesialist