Solstad Barnehage

Solstad Barnehage

I Solstad barnehage er det meste av bygningen ventilert med hybridventilasjon. Bare toaletter og garderober ventileres med mekanisk ventilasjon. Ventilasjonsløsningen er designet av Asplan Viak, et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Barnehagen ligger i Stavern og ble tatt i bruk i 2012. Etter mange års drift uttrykkes det stor begeistring for systemet og husets inneklima.

Besøg et prosjekt

Løsning

Naturlig ventilasjon , Hybrid ventilasjon , Varme

Lokasjon

Stavern, Norge

Sektor

Skoler og institusjoner

System

NV Advance , MotorLink

Produkter

WMX 804

År

2012

Prosjektpartnere

Asplan Viak AS

Energisparende ventilasjon hele året

Den hybride ventilasjonsløsningen fungerer ved at naturlig ventilasjon er primærventilasjon om sommeren og mekanisk ventilasjon er primærventilasjon om vinteren. Hele året kan de to systemene imidlertid supplere hverandre. Man har dermed oppnådd en svært energivennlig løsning uten å doble de tekniske anleggene. Naturlig ventilasjon gjorde det mulig å redusere på de mekaniske anleggene med cirka 50 % sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Barnehagen har også vannbåren gulvvarme fra en borehulls-varmepumpe som sikrer behagelig temperatur, noe som er ikke minst er bra for de små barna som oppholder seg mye på gulvet.

Solstad Barnehage
Solstad Barnehage

MotorLink® - intelligent styring av vinduer

MotorLink® er en kommunikasjonsteknologi som muliggjør 2-veisstyring og tilbakemelding mellom vindusmotorer og bygningens SD-anlegg. Alle WindowMaster-styresystemer kan brukes med MotorLink® i mange av våre motorer. Klikk nedenfor for å få vite mer og se relaterte produkter.

Les mere
Icon Motorlink White Large

Intelligent system med mulighet til brukerdrevet finjustering

Vinduene for naturlig ventilasjon sitter høyt i fasaden, og om vinteren kan de maksimalt åpne 30 % for å unngå trekk. Både av hensyn til dagslys og tverrventilasjon har nesten alle rommene vinduer på to fasader. Barnehagen er laget med et stort sentralt fellesareal, hvor fire identiske barnehageområder ligger rundt. I alle områdene måles temperatur- og CO2-nivå, som brukes i den intelligente reguleringen av vinduene (naturlig ventilasjon) og til regulering av mekanisk ventilasjon. I tillegg kan de motorstyrte vinduene åpnes eller lukkes manuelt når som helst, via brytere på veggen. Etter en avtalt periode, f.eks. 15 minutter om vinteren og 30 minutter om sommeren, lukkes vinduene automatisk igjen. Brukerne uttrykker stor tilfredshet med at de selv kan stå for den siste lille finjusteringen av vinduene.

Solstad Barnehage
Solstad Barnehage

Kontakt

Ta kontakt