Universitetet i Bergens fakultet for kunst, musikk og design slipper fri kreativiteten

I oktober 2017 kunne det nye fakultetet for kunst, musikk og design i Bergen omsider ønske studenter og lærere velkommen i deres nye rammer. I en historisk sammenslåing ble det tidligere Akademi for kunst og designs seks lokaliteter fusjonert under ett tak.

Besøg et prosjekt

Løsning

Naturlig ventilasjon , Røykventilasjon

Lokasjon

Bergen, Norge

Sektor

Skoler og institusjoner

Prosjekttype

Nybygg

System

FlexiSmoke

Produkter

WMU 836

År

2017

Prosjektpartnere

Snøhetta

Det 14 800 m2 store fakultetet er nå ikke bare den nest største kulturelle bygningen i Bergen, men kan også skryte av sitt estetiske design og sunne læringsmiljø, som fordrer kreativitet.

 

En kunstnerisk bygning for kunststudenter

Som nytt værested for studenter dedikert til kreative fag, var det også viktig for arkitekthuset Snøhetta at bygningen ga plass til kunstnerisk utfoldelse. Et av målene var blant annet å frigjøre studentene og lærerne fra de avgrensningene som materialer, overflater og ensartede rom kan skape.

På samme måte er fakultetets inngang tett knyttet til utendørsarealet. Gjennom den store glassveggen i inngangens høye prosjekthall inviterer bygningen til et åpent og harmonisk fellesskap med bylivet utenfor.

 

Fokus på sikkerhet og bærekraft

Fakultetet er laget som passivhusstandard etter Tek10, og er bygget etter alle kunstens regler når det gjelder bærekraft.

I tillegg til det flotte designet sto inneklima og sikkerhet høyt på dagsordenen. WindowMaster ble derfor valgt til å levere en løsning som både styrer bygningens brannventilasjon og komfortventilasjon.

Brannventilasjonssystemet, FlexiSmoke™, som brukes på skolen, er koblet på bygningens CTS-system. Det intelligente systemet styrer også inneklimaet på bakgrunn av faktorer som CO2-innhold og værforhold, og sikrer dermed en passe mengde frisk luft hele dagen.

 

Frisk luft er godt for kreativiteten

Komfortventilasjonen fungerer via de samme automatiske vindusmotorene som også brukes til å fjerne røyk i tilfelle av brann. Frisk luft slippes inn kontrollert via de automatiske vinduene uten at det oppstår trekk, noe som gir studentene de beste betingelsene for å lære og skape.

Kontakt

Snakk med en spesialist