Wexford fylkesting

Fylkestingbygningen som vant RIBA-prisen i 2012, ligger på en skrånende tomt i utkanten av Wexton by i det sørøstlige Irland med vakker utsikt over Slaney-elvas munning og Blackstairs-fjellene. Den samler de tjenestene og avdelingene i Wexford fylkesråd som til nå har vært adskilt i byens sentrum.

Besøg dette prosjekt

Løsning

Naturlig ventilasjon , Røykventilasjon

Lokasjon

Wexford, Irland

Sektor

Næringsbygg

System

NV Advance

År

2011

Prosjektpartnere

Robin Lee Architecture

Fasade med dobbelt lag i Irland

En glassfasade omgir hele bygningen og beskytter dermed mot vinden, slik at de vinduene som åpner mot den slipper inn temperert luft. Denne fremgangsmåten hjelper med å regulere temperaturen året rundt. Sammen hjelper disse strategiene med å drive et ventilasjonssystem som er tilrettelagt svært nøye i en bygning som har en relativt stor bygningsdybde.

Bygningen er utformet som en rekke av seks blokker der hver blokk huser viktige tjenester og individuelle avdelinger. Blokkene danner rammen om et stort sentralt område, et «civic forum» (borgerforum), og derfra er det tilgang til alle fylkesfasilitetene.

Glassfasaden er behandlet ensartet med konstruksjonsmessig forbundet jernfattig glass på midtsprosser i anodisert aluminium for å gi bygningen et rent uttrykk. Det gir den en enkel, sammenhengende identitet som passer til innbyggerfunksjonen.

Intelligent styring av naturlig ventilasjon

Wexford fylkesrådsbygning bruker et naturlig ventilasjonsstyringssystem som er designet og installert av WindowMaster, med henblikk på å opprettholde et behagelig innendørs arbeidsmiljø. Systemet består av over 800 vindusmotorer som styres i 102 individuelle soner med kombinerte CO2-følere og temperaturfølere. En værstasjon som er plassert utenfor bygningen overvåker utendørsforholdene, inkludert vindretning og -hastighet, temperatur og nedbør. Endringene av vindtrykket på fasadene gjengis også. Disse parameterne er programmert i datastyringssystemet, der de blir analysert sammen med målingene fra værstasjonen og de innendørsmonterte følerne. Vinduene omkring bygningen styres nøyaktig og er plassert slik at de holder luftkvaliteten i rommene frisk og temperaturen konstant.

Wexford County Council_9 - Andrew Lee Photographer
Wexford County Council_2 - Andrew Lee Photographer

Temperaturer i bygningen

Figuren til høyre illustrerer temperaturene i fem utvalgte soner i en sommeruke. Den grå linjen angir utendørstemperaturen, og den lilla linjen er temperaturen inne i fasaden med dobbelt lag (DSF – double skin façade). Alle sonene bruker naturlig ventilasjon på alle tidspunkter, som grafen illustrerer, slik at temperaturene er stabile gjennom perioden.

Wexford Temperature NO

CO2-nivåer

Figuren til venstre viser antall timer over 1500 ppm og 2000 ppm for de fem utvalgte sonene i løpet av de bebodde timene i ett år. Alle sonene i bygningene yter eksepsjonelt godt med svært få timer over 1500 ppm, og nesten ingen over 2000 ppm. Sone 50 var den sonen som ytet dårligst, og den hadde bare 32 timer over 1500 ppm, og bare 4 timer over 2000 ppm.

Wexford CO2 NO

Kontakt

Snakk med en spesialist