Det ytre klimaet og potensialet for naturlig ventilasjon

Hofacker School Web 02 Credited

Bygningens geografiske plassering kan dramatisk påvirke potensialet for naturlig ventilasjon. Temperatur, relativ luftfuktighet og luftkvalitet spiller alle en rolle, og det er viktig å vurdere det ytre klimaet før du velger et system. Denne artikkelen utforsker hvor i verden naturlig ventilasjon er mulig.

Er du usikker på hva som er den beste strategien? Vi hjelper deg gjerne.

WindowMaster er alltid klar til å hjelpe deg med å finne den beste ventilasjonsstrategien for din bygnings omgivelser og plassering. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller trenger veiledning angående inneklima og byggeprosjekter.

Først av alt, hva er naturlig ventilasjon?

Naturlig ventilasjon refererer til prosessen med å tilføre og fjerne luft fra et rom uten behov for aktiv mekanisk teknologi. Det kalles av og til «passiv ventilasjon» og kan oppnås ved systematisk åpning av vinduer, dører eller ventiler. Det tillater frisk luft å sirkulere og gammel luft å forlate rommet. Det oppnås ved å utnytte temperatur- og trykkforskjellene mellom luften inne og utenfor en bygning. Trykkforskjeller mellom varm luft (som stiger) og kjølig luft (som synker) skaper en oppdriftseffekt, som naturlig beveger luften gjennom bygningen. Vind, temperaturforandringer og luftfuktighet er alle avgjørende faktorer, og kan også påvirke hvordan luften beveger seg. Derfor er det viktig å velge spesielt designede systemer. Å velge et naturlig ventilasjonssystem er også en utmerket måte å redusere mengden CO2 inne i et rom på. Det bidrar til å opprettholde en frisk og kjølig luftkvalitet, samtidig som det hjelper med å senke energikostnadene. Vil du finne ut mer om naturlig- og hybrid ventilasjon?

Lær mer om fordelene med den effektive hybrid ventilasjonen
Stack Ventilation

Hvor er naturlig ventilasjon mulig?

Naturlig og blandet ventilasjon fungerer best i tempererte klimaer, der temperaturene kan synke, da miljøene kan avkjøles lettere, spesielt om natten. De fleste områder i Europa og Nord-Amerika kan dra nytte av naturlig ventilasjon på grunn av klimaet her. Med riktige tiltak kan begge inneklimastrategiene fungere godt i andre klimasoner. Hvis du vil vite mer om dette og om ditt område er egnet, kan du kontakte vårt team av eksperter for mer informasjon.

Haihuset

Hva er noen av prinsippene som brukes i naturlig ventilasjon?

Som nevnt spiller det ytre klimaet en viktig rolle i beslutningsprosessen, men det er tre hovedmåter naturlig ventilasjon kan oppnås på:

1. Ensidig ventilasjon

Luft tilføres og fjernes ved hjelp av åpninger på en side av en bygning. Termisk oppdrift og vindtrykk spiller en avgjørende rolle og skaper en strøm av frisk luft inn i et rom. Dette er en nyttig løsning i lukkede rom eller der bygningsdesignet ikke tillater flere vindusåpninger.

2. Tverrventilasjon

Denne strategien bruker vinduer fra begge sider av rommet for å skape en strøm av frisk luft. Når begge vinduene er åpne, driver overtrykket luftstrømmen gjennom bygningen. Vinduene på den ene siden åpnes deretter i ulike grader for å redusere trekk. Det ytre klimaet er en viktig faktor i designprosessen.

3. Oppdriftsventilasjon

Passiv oppdriftsventilasjon er en lavenergi, lavkostnadsstrategi som utnytter naturlige forhold gjennom bruk av luftinntak og ventiler. Oppdriftseffekten refererer til den varme stigende luften, som ledes oppover gjennom vertikale sjakter eller godt designede innvendige kanaler og driver ut av bygningen. Dette tillater frisk luft å bli trukket inn av inntakene nedenfor.

Les mer om ensidig ventilasjon, tverrventilasjon og oppdriftsventilasjon

4 innflytelsesrike elementer

I tillegg til klima- og værforhold kan flere andre elementer påvirke beslutningene angående spesifisering av naturlig ventilasjon

 • Icon Natural

  Bygningsorientering og planløsning

  Det er avgjørende å nøye vurdere orienteringen og utformingen av en bygning i forhold til solinnstråling og dominerende vinder. Hvis sonene har store glassflater som vender mot sør, kreves ekstern solskjerming for å forlenge perioden der naturlig ventilasjon kan holde rommene kjølige. Videre, hvis målet med ventilasjonen er å utnytte et vinddrevet tverrventilasjonsdesign, er det viktig å ta hensyn til bygningens orientering i forhold til dominerende vinder.

 • Icon Window Actuator

  Bygningsdesign

  Bygningens form og design, inkludert materialene som brukes i konstruksjonen, kan også påvirke nivåene av naturlig ventilasjon. Innvendig planløsning og plasseringen av åpninger i fasader og tak vil avgjøre hvilket ventilasjonsprinsipp som kan brukes for å føre frisk, kjølig luft gjennom bygningen. Innvendige konstruksjoner og materialer er viktige faktorer når det gjelder effektiviteten av passive kjølingsstrategier som nattkjøling.

 • Icon Large Buildings

  Omgivelsene

  Bygningens umiddelbare omgivelser spiller en betydelig rolle i naturlig ventilasjonsdesign. De som er plassert i tett befolkede byområder kan stå overfor utfordringer med å oppnå fordelene med naturlig ventilasjon på grunn av forurensning. Å ha tett pakkede bygninger i nærheten påvirker også potensialet.

 • Icon Intelligence

  Bygningens brukere

  Antallet personer som bruker en bygning er et annet element som må vurderes. Bygninger med høy personbelastning, eller stor bruk, vil ha mindre potensial for at naturlig ventilasjon fungerer effektivt, mens bygninger med lav personbelastning kan forvente høyere nivåer av frisk, sirkulert luft.

«For å velge det optimale ventilasjonssystemet er det avgjørende å ha god innsikt i bygningens ytre klima. Naturlig ventilasjon kan redusere behovet for mekanisk ventilasjon og kjøling, og har den positive effekten av å senke energiforbruket og redusere utgiftene. I tillegg krever det mindre vedlikehold, da naturlig ventilasjon baserer seg på et intuitivt og enkelt design. Med WindowMaster, som er anerkjent for vår markedsledende teknologi, kan du være trygg på å få kyndig veiledning gjennom prosessen for å sikre at bygningen din er vinterklar.»
Kasper Højmark Ravn

Kasper Højmark Ravn

Building Performance Engineer

Finn ut hvordan det ytre klimaet kan påvirke potensialet for naturlig ventilasjon

Våre erfarne og kunnskapsrike eksperter utmerker seg ikke bare med markedsledende systemer, men har også lang erfaring med samarbeid med ulike virksomheter for å utvikle lavenergi naturlige ventilasjonssystemer. Utforsk potensialet for naturlig- og hybrid ventilasjon i ditt område sammen med våre eksperter.

Kontakt

Snakk med en spesialist