Potensialet for naturlig ventilasjon avhenger av uteklimaet

Rocky Mountain Institute 01 Web

Er naturlig ventilasjon en mulig løsning for ditt prosjekt? Hvis du vurder naturlig ventilasjon, tilbyr vi her en rekke casestudier og viktige hensyn å vurdere når man ser på hvordan uteklimaet påvirker potensialet for naturlig ventilasjon.

Uteklima og potensialet for naturlig ventilasjon

Uteforhold som temperatur, relativ fuktighet og luftkvalitet vil påvirke potensialet for å implementere naturlig ventilasjon i bygninger. Det betyr generelt at det er mindre potensiale for å implementere naturlig ventilasjon i ekstreme klimaer med f.eks. høye utendørs lufttemperaturer og høy relativ fuktighet. Vi må heller ikke glemme den funksjonen som bygningen har, i forhold til muligheten til å bruke naturlig ventilasjon når man vurderer det for en ny eller eksisterende bygning.

Løsninger med naturlig ventilasjon er blitt implementert i en lang rekke geografiske områder der potensialet for naturlig ventilasjon primært avgjøres av uteforholdene.

Vi har hjulpet bygningsdesignere over hele Europa og Nord-Amerika med å designe og implementere intelligent regulert naturlig ventilasjon for å skape best mulig inneklima. På grunnlag av disse erfaringene og casestudiene vil vi gjerne vise deg hvordan og hvor naturlig ventilasjon kan brukes.

 

Tempererte klimaer

Implementering av naturlig ventilasjon i tempererte klimaer fungerer svært godt. Det er f.eks. tilfellet i land som Danmark, Norge, Tyskland og Sveits og i det meste av Storbritannia, men naturlig ventilasjon kan også brukes andre steder. I tempererte klimaer ser vi også hybride ventilasjonssystemer f.eks. på grunn av høy personbelastning, høy solbelastning, bygningens form osv.Se hvor naturlig ventilasjon er mulig i Nord-Amerika

Vil du vite mer eller drøfte et prosjekt?

Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt en spesialist

Hva er mulig når man ikke befinner seg i et temperert klima?

I klimaer med høyere utetemperaturer eller relativ fuktighet, kan hybrid ventilasjon være en effektiv tilnærming for å få flest fordeler ved naturlig ventilasjon uten å gå på akkord med kvaliteten på inneklimaet. Ved en tilgang med hybrid ventilasjon kan systemet med naturlig ventilasjon slås på eller av avhengig av uteforholdene. Dette bidrar til å sikre at kravene til bygningens ytelse overholdes for å sikre optimal komfort og energisparing.

Potensialet for naturlig ventilasjon i Nord-Amerika

Klimaet i Nord-Amerika kan variere mye når det gjelder temperatur og fuktighet. Det kan derfor ikke antas noe generelt om bruken av naturlig ventilasjon. Vi kan likevel vurdere de stedene der vi ser at naturlig ventilasjon allerede er i bruk, og steder som tidligere har blitt ansett som uegnet for naturlig ventilasjon, men som kan bli egnet ved hjelp av moderne strategier og teknologier.

Velegnede steder for naturlig ventilasjon i Nord-Amerika

Følgende eksempler er lokaliteter i Nord-Amerika der naturlig ventilasjon er blitt brukt med suksess i mange små og store prosjekter.

Merk at bruken av naturlig ventilasjon ikke er begrenset til disse områdene:

 • Seattle, WA
 • Portland, OR
 • San Francisco, CA
 • Los Angeles, CA
 • New York, NY
 • Chicago, IL
 • Brooklyn, NY
 • Baltimore, MD
 • Pittsburgh, PA
 • Basalt, CO
 • Boston, MA
 • Vancouver, BC (Canada)
 • Hanover, NH

Potensialet for naturlig ventilasjon på andre lokaliteter

Vi utfører for øyeblikket en undersøkelse for å kartlegge potensialet for naturlig ventilasjon i Nord-Amerika.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å høre mer om resultatene av vår kommende undersøkelse

 

For å kunne vurdere og øke potensialet for naturlig ventilasjon inkluderer vi bruken av andre teknologier og strategier i undersøkelsen.

Dette omfatter for eksempel:

 • Økt lufthastighet via naturlig ventilasjon og/eller bruken av takventilatorer.
 • Strålevarme og strålekjøling.
 • Hybrid ventilasjon med en kombinasjon av naturlig og mekanisk ventilasjon.
 • Nattkjøling med høy termisk masse og styringsstrategi for å optimalisere bruken av den lagrede kjølekapasiteten.
 • Effektiv solskjerming som automatisk interageres med den naturlige ventilasjonen for å redusere kjølebehovet.
 • Automatisk styring av den naturlige ventilasjonen med mulighet for personlig betjening (finjustering av inneklimaet).

Figur 1 - Forholdet mellom operativ temperatur og lufthastighet.

 

I undersøkelsen fremheves også potensialet for bruken av naturlig ventilasjon i andre områder i Nord-Amerika. Dette omfatter byer som:

 • Austin, TX
 • Atlanta, GA
 • Minneapolis, MN
 • Louisville, KT
 • Orlando, FL

Dette er lokaliteter der vi vet at den naturlige ventilasjonen i noen tilfeller må kombineres med andre teknologier og dermed ikke alltid kan stå alene. Vi håper på å belyse hvor mye vi kan bruke naturlig ventilasjon i disse områdene. I tillegg er det mulig å utvide temperaturintervallet for bruken av naturlig ventilasjon.

Hvordan klarlegger du potensialet for naturlig ventilasjon i din bygnings klima?

En måte er gjennom standard simuleringsprogrammer for bygninger som IESVE, IDA-ICE og BSim. Disse programmene kan brukes til å klarlegge hvordan inneklimaet med naturlig og hybrid ventilasjon er i løpet av året på bestemte lokaliteter (det må brukes værdata for lokaliteten).

Kontakt

Snakk med en spesialist