I A2Seas hovedkontor er det naturlig ventilasjon, selv om bygningen er plassert der støyen fra en motorvei tydelig kan høres. Dette er løst ved å etablere åpninger i fasade og tak med lyddempende egenskaper.

Besøg dette prosjekt

Løsning

Naturlig ventilasjon , Solavskjerming , Varme , Røykventilasjon

Lokasjon

Fredericia, Danmark

Sektor

Næringsbygg

System

NV Advance , MotorLink

År

2010

Prosjektpartnere

KHR Arkitekter MT Højgaard

A2Seas hovedkontor i Fredericia ca. 200 m nord for motorvei E20 ble tatt i bruk januar 2010. Kontorlandskapene og atriet som er plassert i midten av bygningen, har åpen forbindelse med hverandre og ventileres ved naturlig ventilasjon – et samlet areal på ca. 1700 m². Møterom og kantine ventileres mekanisk.

Som følge av husets plassering nær motorvei er det etablert lyddemping i forbindelse med åpningene for naturlig ventilasjon, som er plassert i fasade og tak. WindowMaster og BC Lydforhold har i et nært samarbeid designet de lyddempede luftinntakene og -avkastene, slik at de overholder kravene til både lyddemping og luftstrøm.

Kombinert naturlig ventilasjon og brannventilasjon

Det samlede etasjearealet er 3112 m², og huset er designet for 160 medarbeidere. Det er tegnet av KHR arkitekter med MT Højgaard som totalentreprenør. Den naturlige ventilasjonen skjer via automatisk styrte fasade- og takåpninger. Fasadeåpningene er plassert høyt i fasaden i de enkelte kontorlandskapene, mens takåpningene er plassert over atriet. Takåpningene er hvelvede taklyspaneler som sett nedenfra ligner tradisjonelle gipstak, da de er isolert og belagt med lydplater. Takåpningene brukes til både naturlig ventilasjon og brannventilasjon.

A2sea Web 06
A2sea Web 05

Naturlig ventilasjon hele året

I de naturlig ventilerte områdene er det overveiende ventilasjonsprinsippet oppdriftsventilasjon. Den friske luften strømmer primært inn via fasadeåpningene, fordeler seg i kontorlandskapene og stiger deretter opp, slik at luften forlater bygningen via takåpningene i atriet. I tilfelle av regn og snø kan det bli nødvendig å stenge takåpningene. I disse situasjonene ventileres kontorlandskapene og atriet utelukkende via fasadeåpningene. Da blir det overveiende ventilasjonsprinsippet tverrventilasjon. I resepsjonen finnes manuelle betjeningsknapper, så man derfra kan overstyre åpning for naturlig ventilasjon. Etter 30 minutter aktiveres den automatiske styring igjen.

A2sea Web 02

Effektiv lyddemping og tilfredse brukere

I kontorlandskapenes fasade er det etablert lyddemping i full lengde mellom de bærende søylene. Lyddempingen er etablert i forlengelse av fasadeåpningene og har en dybde inn i rommet på 50 cm. Sett i et loddrett snitt består lyddempingen av 10 cm lydisolering i topp og bunn og 10 cm åpning for naturlig ventilasjon i midten. I taket over atriet er det etablert lyddemping umiddelbart under samtlige takåpninger. Lyddempingen når 56 cm ned i atriet, og sett i et vannrett snitt består dempingen av skiftevis 8,5 cm lydisolering og 10 cm åpning for naturlig ventilasjon.

A2sea Web 03
A2sea Web 07

MotorLink® - intelligent styring av vinduer

MotorLink® er en kommunikasjonsteknologi som muliggjør 2-veisstyring og tilbakemelding mellom vindusmotorer og bygningens SD-anlegg. Alle WindowMaster-styresystemer kan brukes med MotorLink® i mange av våre motorer. Klikk nedenfor for å få vite mer og se relaterte produkter.

Les mere
Icon Motorlink White Large
«Jeg har arbeidet to andre steder før jeg ble ansatt her, og inneklimaet i denne bygningen er klart det beste. Jeg legger heller ikke merke til støy utenfra.»

Uttalelse fra medarbeider

Orienterende lydmålinger

Med en vanlig lydtrykkmåler er det i kontorlandskapene konstatert et lydnivå som ligger 20-25 dB under lydnivået utenfor. Lydnivået er dels blitt målt i kontorlandskapene ca. 1,5 m fra fasaden og dels utenfor ca. 20 m fra fasaden. Målingene er foretatt med fullt åpne fasade- og takåpninger midt på dagen i forbindelse med lunsjpausen, slik at medarbeiderne ikke forstyrret målingene. Målingene underbygger medarbeidernes uttalelser om at man ikke merker støyen fra motorveien i hverdagen.

A2sea Web 04

Kontakt

Snakk med en spesialist