NV Embedded® - En fleksibel løsning. Naturlig intelligent.

NV Embedded® er vår skalerbare løsning med distribuert logikk som styrer inneklimaet basert på intelligent overvåking og online datalagring med mulighet for app. Med fleksibel SD-integrasjon og støtte for alle viktige feltbussteknologier, er NV Embedded® egnet for alle typer konstruksjon.

Last ned brosjyren om NV Embedded® her

Nedlasting
NVE Brochure ENG

Du kan lese mer om dette i brosjyren:

1. Neste generasjon inneklimakontroll – IoT og intelligente bygninger 2. Funksjoner og fordeler med NV Embedded® 3. Avansert styringsstrategi med NV Embedded® 4. Hvordan NV Embedded® er egnet for renovering

Durham County Council HQ Web 03 Credited
Top 3

NV Embedded® tilbyr

 • Icon SD

  Integrasjon med nesten alle SD-anlegg

  Det er ikke krav om en spesifikk feltbussteknologi siden systemet kan bruke BACnet, Modbus eller KNX avhengig av integrasjonsnivået.

 • Icon Scale

  Skalerbarhet

  Passer til behovene for alle bygningsstørrelser og -typer, fra små barnehager til store kjøpesentre og kontorbygninger.

 • Icon Window Sun

  Dynamisk fasadestyring

  Styring og koordinering av solskjerming sammen med vindusautomatiseringen for optimert dagslys og friskluftventilasjon.

Vil du vite mer eller drøfte et prosjekt?

Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt

Snakk med en spesialist