Mesterfjellet i Larvik – den perfekte forbindelsen mellom ute og inne

Mesterfjellet skole i Larvik er et arkitektonisk bevis på hvordan man med klokt design og tanke på miljøet kan skape den perfekte forbindelsen mellom ute og inne. Dette gjelder både for skolens visuelle uttrykk og for inneklimaet.

Besøg et prosjekt

Løsning

Hybrid ventilasjon

Lokasjon

Larvik, Norge

Sektor

Skoler og institusjoner

Prosjekttype

Nybygg

System

NV Advance

År

2014

Prosjektpartnere

CEBRA

Vertikal og ekstrovert designstrategi

Da Mesterfjellet skole skulle oppføres, var det CEBRA-arkitektenes visjon å bygge en kompakt skole med et minimalt CO2-avtrykk. Tanken bak dette henger sammen med de geotekniske utfordringene i området, men også på det faktum at et mindre overflateareal ville etterlate vesentlig mer plass til utendørs fasiliteter. Resultatet, som ble offentliggjort ved åpningen i 2014, var en vakker vertikal trekonstruksjon. I motsetning til tradisjonelle skolebygg der atriet typisk er plassert introvert midt i skolen, eventuelt med takvinduer, strekker Mesterfjellets midterste multifunksjonelle fellesområde seg helt ut til bygningens glassdominerte fasader, noe som skaper en tydelig forbindelse mellom inne- og utearealene.

Mesterfjellet Skole fasade
Mesterfjellet Skole trapp

Godt læringsmiljø med hybrid teknologi

For å gi de 530 elevene og 100 lærerne det best tenkelige undervisnings- og læringsmiljøet valgte man en hybrid ventilasjonsløsning der både automatisk naturlig ventilasjon og mekanisk ventilasjon inngår. Løsningen støttet dessuten byggherrens ønske om å redusere CO2-nivået og energiforbruket betydelig sammenlignet med utelukkende å bruke mekanisk ventilasjon. Frisk luft slippes inn gjennom bygningens motoriserte vinduer i et kontrollert omfang, slik at det ikke oppstår trekk. Den automatiske naturlige ventilasjonen brukes størsteparten av året, slik at elever og lærere kan nyte den friske luften og behagelige, kjølige temperaturen om sommeren uten støyplager fra mekaniske anlegg. Den mekaniske delen av hybridsystemet assisterer vinduene i kaldere perioder for å unngå trekk i blant annet mindre rom, og for å kunne utnytte varmegjenvinning.

Mesterfjellet Skole - skolegård
«Ventilasjonen fungerer etter vår mening svært tilfredsstillende og luftkvalitet og temperatur oppleves behagelig i alle rom. Dette er et system vi kan anbefale.»

Eva-Lise Børven Olsen

Rektor, Mesterfjellet skole

Effektiv kjøling med svært lavt energiforbruk

Etter første driftsår viser energimåleren et lavt energiforbruk på imponerende 61 kWh/m2, altså 59 kWh/m2 mindre enn gjeldende TEK 10-krav. Det er en årlig besparelse på 342 967 KWh, noe som også har resultert i enorme økonomisk besparelser. Besparelsene har frigitt midler som skolen kan bruke på andre viktige oppgaver.

Les mer om skolens oppnådde energibesparelser
Mesterfjellet Skole innvendig fasade

Kontakt

Snakk med en spesialist