Anbefalinger for design av naturlig ventilasjon

Anbefalinger og tommelfingerregler for å hjelpe deg med å designe den ideelle naturlig ventilasjonsløsningen

Les mere om naturlig ventilasjon

Rommets geometri

God romhøyde – minst 2,5 m og gjerne 2,7 m eller mer. Ensidig ventilasjon – romdybden bør ikke overstige 2,5 ganger romhøyden, likevel maks. 10 m. Tverrventilasjon – romdybden bør ikke overstige 5 ganger romhøyden. Oppdriftsventilasjon – avstanden fra fasade til takåpning bør ikke overstige 5 ganger romhøyden.

Single Sided ventilation

Åpninger

Høyt plasserte åpninger/vinduer i fasaden – gjerne 2 m eller mer over gulvnivå. Bunnhengte innadslående eller topphengte utadslående åpninger/vinduer. Vindushøyde, fasade: ca. 400-600 mm. En vindusbredde på ca. 1,4 m er ofte optimal, da det som regel må brukes to vindusåpnere når bredden overstiger 1,2-1,4 m. (avhengig av materialet på vindusprofilen) Jevn fordeling av åpninger.

Window Tophung
Window Structure NO 2

Andre retningslinjer for naturlig ventilasjon

 • Bruk av naturlig nattkjøling

 • Gjerne tung konstruksjon for optimal utnyttelse av nattkjøling.

 • Brukerinnflytelse f.eks. ved betjening plassert nær arbeidsstasjon.

 • Mulighet for tverrventilasjon, oppdriftsventilasjon eller hybrid ventilasjon ved stor personbelastning f.eks. i klasserom.

 • Gjerne min. 7 m3 pr. person i f.eks. klasserom

 • Maksimalt luftskifte
  Vinter: Luftskiftet i brukstiden bør maksimalt være 2,5-3h-1 (gjennomsnitt over brukstiden).
  Sommer: På arbeidsplasser kan et luftskifte på 4-6h-1 godt aksepteres. Atrier og lignende med kortvarig opphold: 10-15h-1 kan aksepteres.

I prosjekter der det brukes assisterende mekanisk utsuging

 • I de fleste tilfeller bør utsugingskapasiteten minimum svare til basisluftskiftet – f.eks. klasserommet: 5 l/s pr. person + 0,35 l/s pr. m2 etasjeareal, obs. gjennomsnitt CO2 maks. 1000 ppm i brukstiden.
 • Utsugingen bør styres modulerende.

Kontakt

Snakk med en spesialist