Slik kan din naturlige ventilasjon betale seg selv

Forretningskvinne som jobber på kontoret hennes

Fra skoler til sykehus til museer og kontorbygninger bidrar naturlig ventilasjon til en sunn helse, velvære og gode prestasjonsresultater ganske enkelt ved å redusere CO2 og hjelpe mennesker med å puste inn frisk luft når de er inne. Les mer om undersøkelsen og firma-casen nedenfor.

Fokus på medarbeidertrivsel er en god forretning

World Green Building Council (GBC) publiserte en omfattende rapport i 2015 om helse, trivsel og produktivitet på kontorer. De påpekte at personalkostnader, inkludert lønn og goder, typisk utgjør omkring 90 % av kostnadene for en bygnings livssyklus. Det poengteres at personalets produktivitet eller alt det som påvirker deres evne til å være produktive, bør være en viktig problemstilling for en hvilken som helst organisasjon.

Resultater fra undersøkelsen

12 uavhengige undersøkelser fra hele verden viser at bruk av bærekraftige ventilasjonssystemer kan bidra til betydelige økonomiske gevinster, da de har en positiv effekt på faktorer som produktivitet, SBS (Sick Building Syndrome) og medarbeidernes helse. De antyder ytterligere at dette kan ha en positiv innvirkning på sykefraværet og senke utgiftene til medarbeidernes helse.

De fysiologiske og psykologiske faktorene

Produktiviteten hos beboerne i en bygning henger sammen med både fysiologiske og psykologiske faktorer. Luftkvalitet og termisk komfort har vist seg å være blant de viktigste faktorene.

Måten mennesker oppfatter innemiljøet på, kan ha en innvirkning på måten de vurderer eget velvære og tilfredshet med bygningsmiljøet. Medarbeidernes grad av tilfredshet er ofte direkte knyttet til produktivitet, og smitter samtidig av på deres overordnede tilfredshet med arbeidet.

Undersøkelsene viser ytterligere at mennesker er tilpasningsdyktige i forhold til temperatur i motsetning til luftkvalitet. Det understreker i større grad behovet for frisk luft og mindre resirkulasjon i innemiljøet. Når vi evaluerer risikoen når det gjelder menneskets helse ved temperaturintervaller i rom mellom 16 og 24 grader, er de direkte risikoene ikke sammenlignbare med risikoene som er knyttet til dårlig luftkvalitet. Det betyr imidlertid ikke at termisk komfort ikke er viktig for beboerne – langt ifra.

Termisk komfort påvirkes av forskjellige faktorer som lufttemperatur, strålingstemperatur, lufthastighet og relativ luftfuktighet. Det bør likevel nevnes at brukerkontroll over termisk komfort er en viktig faktor. I tilfeller hvor beboerne har mulighet til å tilpasse det termiske miljøet ved å justere på klær, vindusskjerming eller vekslende lufthastighet over kroppen ved f.eks. å åpne vinduer, tåles det større temperaturforskjeller.

Opptil 18 % økt produktivitet

Ifølge disse 12 uavhengige undersøkelsene kunne produktiviteten økes med opptil 18 % i bygningsmiljøet bare gjennom å inkorporere naturlig og hybrid ventilasjon sammenlignet med utelukkende mekaniske systemer. Selv om den gjennomsnittlige økningen av produktiviteten er 8 %.

I disse undersøkelsene er produktivitet knyttet til forskjellige faktorer som redusert forekomst av SBS (Sick Building Syndrome), økt personlig kontroll og mer dynamiske innemiljøer med forskjellige lufthastigheter.

SBS (Sick Building Syndrome)

SBS, som også er kjent som «bygningsrelaterte symptomer», forårsakes av dårlig inneklima i bygningsmiljøet. Symptomene kan spenne over svimmelhet, tretthet og vondt i halsen til allergilignende symptomer. Ved hjelp av naturlig ventilasjon forsynes bygningsmiljøet med luft utenfra. Det reduserer effekten av forurensende stoffer i innemiljøet og virkningene av SBS, som ofte kan stamme fra urene kanalsystemer og forhøyede CO2-nivåer.

Gress som blåser i vinden

Firma-casen

Det finnes et par metoder for å bedømme en eventuell investering. For å bedømme i hvilken grad cleantech-ventilasjonsløsninger forbedrer eiendomsinvesteringer, så vi på en enkel ROI-beregning. Ved hjelp av verdiene nedenfor nådde vi frem til at dette systemet ville betale seg selv innenfor 11 måneder.

Først beregnet vi INVESTERINGEN

For å fastslå oppstartsinvesteringen gjorde vi følgende antagelser:

 1. 949 NOK pr. kvadratmeter – dette er et førsteklasses bærekraftig ventilasjonssystem og det inkluderer installasjon og integrering i bygningens administrasjonssystem.
 2. 17 kvadratmeter pr. person – antall kvadratmeter pr. medarbeider i bygningen.
 3. 1 automatisk styrt vindu pr. medarbeider med
  mulighet til personlige hensyn og personlig betjening.

Vanligvis koster et hybridventilasjonssystem bare 632,50 NOK pr. kvadratmeter. Og det er vår erfaring at det i mange tilfeller kun beløper seg til 422 NOK pr. kvadratmeter.
Bygninger og leiere er imidlertid forskjellige, og disse verdiene er muligens ikke representative i alle tilfeller. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om disse eller andre beregninger.

Deretter NETTORESULTATET

Vi ville forstå hvor stort overskudd som kunne inntjenes pr. medarbeider med en konservativ produktivitetsøkning på 3 %. For å finne frem til det gjorde vi følgende antagelser:

 1. 5.878.475 NOK – Årlig virksomhetsinntekt pr. medarbeider
  (Basert på estimerte gjennomsnittsverdier fra S&Ps 500-indeks for virksomheter.)
 2. 10 % – Profittmargin

Beregning av nettoresultatet


17.626,92 NOK pr. medarbeider pr. år / Investering 15.863,38 NOK pr. medarbeider

= ROI 114 %

Kilder

 1. https://csimarket.com/
 2. https://www.oldschoolvalue.com/
 3. Clements-Croome D.J., Li Baizhan. Productivity and indoor environment.problem in mechanically ventilated rooms? Proceedings of Healthy Buildings 2000, Vol 1
 4. E.g. Leaman A. and Bordass B. (2007) Are users more tolerant of ‘green’ buildings? Building Research and Information 35:6, pp 662 –673.
 5. Oh SYJ. (2005) Indoor air quality and productivity in offices in Malaysia. BSc dissertation, School of Construction Management and Engineering, University of Reading
 6. Clements-Croome DJ. (2014) Sustainable Intelligent Buildings for Better Health, Comfort and Well-Being.
 7. R.T. Hellwig, S. Brasche, W. Bischof, Thermal Comfort in Offices – Natural Ventilation vs. Air Conditioning, Healthy Buildings 2006
 8. J. Toftum (2009), Building and Environment 45 (2010) 23–28, Central automatic control or distributed occupant control for better indoor environment quality in the future.
 9. Wargocki, P, Wyon, D, and Fanger, P.O. (2000). Pollution Source Control and Ventilation Improve Health, Comfort and Productivity. In Proceedings of Cold Climate HVAC 2000, Sapporo, Japan, November 1-3, 2000, pp. 445- 450.
 10. Meyer HW, Würtz H, Suadicani P, Sigsgaard T, Nielsen PA, Gyntelberg F and the Danish Moulds in Buildingsgroup. Are high levels of moulds in dust a greater problem in mechanically ventilated rooms? Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2008, Copenhagen, Denmark, 17-22 August 2008.
Bli med tusenvis av andre bransjefolk på vår nyhetsbrevliste!

Hold deg oppdatert med de siste produktlanseringene, teknologien og nye referanser innen naturlig ventilasjon og brannventilasjon. Ikke gå glipp av det!

Meld deg

Kontakt

Snakk med en spesialist