Naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon i DGNB-sertifiserte bygninger

Bærekraftige ventilasjonsstrategier kan hjelpe bygningen med å levere en holistisk tilnærming til innemiljøet. Få kunnskap om hvordan strategiene reduserer CO2-avtrykket i næringsbygg og samtidig fremmer trivsel og produktivitet.

Kriteriene for DGNB

DGNB-systemet er en bærekraftsertifisering som bedømmer prosjekter ut fra 3 grunnleggende kriterier:

 1. Vurdering av livssyklus
 2. Holistisk tilnærming
 3. Vekt på yteevne

Dette gir systemet mulighet til å ta hensyn til økonomiske, driftsmessige og sosiale faktorer i tillegg til den miljømessige påvirkningen når bygningen bedømmes. Det stemmer også overens med DGNBs nøkkelmål om at bygningsmiljøet skal være tilgjengelig for alle.

Kriteriene for DGNB er delt inn i 6 forskjellige kvaliteter, selv om kvalitetene vektes like høyt i forbindelse med sertifiseringen. Det er derfor en holistisk tilnærming der det ikke er mulig å leve opp til f.eks. to kriterier på bekostning av de andre.

Våre ventilasjonsløsninger for hybrid ventilasjon og naturlig ventilasjon har en innvirkning på kvalitetene for DGNB og hjelper med å oppfylle systemets mål for holistisk tilrettelagte prosjekter.

De 6 kvalitetene i DGNB

 • Icon Num1

  Miljø

 • Icon Num2

  Økonomi

 • Icon Num3

  Sosiokultur og funksjon

 • Icon Num4

  Teknikk

 • Icon Num5

  Prosess

 • Icon Num6

  Sted

Naturlig ventilasjon har en betydelig innvirkning på sosiokulturelle kriterier

Kriteriene der naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon kan ha den største innvirkningen, finnes innenfor den sosiale kvaliteten, spesielt hvis de er designet og implementert riktig.

Løsninger fra WindowMaster er utviklet med den nyeste teknologien og kan ha en innvirkning på mange av de sosiokulturelle kriteriene. Det kan de fordi løsningene våre er designet med fokus på å forbedre brukernes opplevelse av inneklimaet.

De spesifikke kriteriene hvor naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon kan tjene poeng:

 • Varmekomfort
 • Innemiljøets luftkvalitet
 • Lydkomfort
 • Brukerstyring
 • Kvaliteten av innendørs og utendørs rom
 • Sikkerhet
 • Design for alle

Den naturlige ventilasjonens innflytelse på de andre kriteriene

Naturlig ventilasjon kan også ha innflytelse på andre DGNB-kvaliteter. Teknisk utviklede løsninger for naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon fra WindowMaster kan ha en direkte innvirkning på den miljømessige kvaliteten fordi løsningene hjelper bygninger med å redusere CO2-utslipp og bidrar til den samlede livssyklusvurdering av bygningen. Med hensyn til CO2-utslipp bidrar cleantech-ventilasjonsstrategiene våre positivt til økonomisk kvalitet og de bygningsrelaterte livssykluskostnadene, fordi de reduserer driftens energiutgifter. I forbindelse med teknisk kvalitet er løsninger fra WindowMaster velegnet til å oppfylle disse kriteriene på grunn av vår unike teknologi. For eksempel er vindusmotorene våre utstyrt med en kommunikasjonsteknologi som heter MotorLink®, som muliggjør kommunikasjon mellom bygningens administrasjonssystem og motorene. Det gjør bruken og integrasjonen av bygningsteknologien enklere for planleggere og installatører. Styresystemer og motorer fra WindowMaster brukes også i løsninger for brann- og varmeventilasjon for brannsikkerhet i bygninger.

Prime Tower lounge

MotorLink® - intelligent styring av vinduer

MotorLink® er en kommunikasjonsteknologi som muliggjør 2-veisstyring og tilbakemelding mellom vindusmotorer og bygningens SD-anlegg. Alle WindowMaster-styresystemer kan brukes med MotorLink® i mange av våre motorer. Klikk nedenfor for å få vite mer og se relaterte produkter.

Les mere
Icon Motorlink White Large

Hva kan vi gjøre for deg?

For å hjelpe potensielle og aktuelle kunder står våre spesialister i bygningers yteevne til rådighet for å hjelpe allerede i den innledende design- og konseptfasen. De kan helt uforpliktende gi innledende rådgivning om ventilasjonsstrategier og tilnærminger. De gratis tjenestene omfatter: • Rådgivning om design av bygningsventilasjon • Fastsettelse av åpningsarealer • Beregninger av luftutskiftning • Veiledning om bygningens yteevne før designfasen • Beregninger av CO2-nivået

Se mer
Jannick K. Roth

Etterspørselen etter DGNB-sertifiserte bygninger er stigende

Pr. første kvartal 2020 finnes det 5000 prosjekter på verdensplan som er sertifisert under bærekraftsertifikatet DGNB. Det vil si 57,5 millioner kvadratmeter sertifisert gulvplass, og alt peker på at etterspørselen på bærekraftige bygg vil fortsette å stige. Det finnes mange forskjellige teknikker og materialer som designere kan velge for å hjelpe en bygning med å oppnå en DGNB-sertifisering. Mange planleggere velger cleantech-ventilasjonsstrategier som naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon på grunn av den positive innvirkningen de kan ha på systemets kriterier. Det kan de fordi de reduserer den energien som forbrukes av bygningsventilasjonen, og forbedrer den overordnede kvaliteten av inneklimaet for mennesker. I Europas største økonomier er DGNB markedsledende for sertifisering av bærekraftige bygg. Mange av WindowMasters cleantech-ventilasjonsprodukter og -systemer er å finne i mange DGNB-sertifiserte bygninger. I tillegg til å levere ventilasjonsløsninger kan spesialistene våre når det gjelder bygningers yteevne også hjelpe med veiledning i innfallsvinkelen til ventilasjon før, under og etter byggingen av prosjektet.

Fargerike bygningsdetaljer

Vi er din sparringspartner

Hos WindowMaster vet vi at det er mange faktorer å ta hensyn til når man bygger nye prosjekter eller oppgraderer eksisterende bygninger ved hjelp av grønne tilnærminger. Derfor er det viktig for oss å stå til rådighet for potensielle og aktuelle kunder som sparringspartnere gjennom alle faser av et prosjekt, fra innledende design til vedlikehold. På den måten kan vi sikre oss at løsningen som kundene våre har valgt, lever opp til forventningene og yter optimalt. Finn en cleantech-spesialist i ditt område

Cleantech-spesialister
Jens L. Mathiasen

Med DGNBs kriterier er bygningen i overensstemmelse med FNs mål for bærekraftig utvikling

DGNB-systemet kan bidra til helt opptil 14 av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. De to målene som DGNBs kriterier bidrar mest til, er mål nr. 11 og 13. Mål nr. 11 heter Bærekraftige byer og lokalsamfunn, mens mål nr. 13 heter Stoppe klimaendringene. Cleantech-løsningene for naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon kan også bidra til å oppfylle begge disse bærekraftsmålene. Du kan lese mer om DGNB-sertifisering og målene for bærekraftig utvikling nedenfor.

Se mer
MECD York Street-bygningen

Kontakt

Snakk med en spesialist