EPD – Dokumentasjon av produktets miljøegenskaper

En EDP/miljødeklarasjon (Environmental Product Declaration) er byggeproduktets miljømessige varedeklarasjon. Med en EPD er det mulig å dokumentere produktets miljøegenskaper på grunnlag av samlede utslipp og ressursforbruk i løpet av produktets livssyklus.

Livssyklusanalyse

En EPD lages ut fra en såkalt livssyklusanalyse (LCA). Produktets livssyklus dekker samtlige av de prosessene som finner sted fra utvinning av råstoffer, over fremstilling, installasjon og bruk til avhending/gjenvinning.

 

Et viktig redskap for å bygge bærekraftig

En EPD er et viktig redskap for deg som skal prosjektere et bærekraftig byggeprosjekt. Omtrent 39 prosent av verdens Co2-utslipp fra energi kommer fra byggebransjen. Samtidig står byggebransjen for 40 prosent av de ressursene vi samlet bruker som samfunn. Derfor arbeider man på metoder som kan gjøre byggebransjen mer bærekraftig. Med kvantifisert miljøinformasjon om et produkts livssyklus gir EPD-er et solid grunnlag for å sammenligne forskjellige produkter med samme funksjon og treffe opplyste beslutninger i byggeprosjekter.

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om miljøproduktdeklarasjoner hos WindowMaster, er vi klare til å hjelpe deg. Vi kan også gi råd om hvordan du bruker erklæringene og hva de betyr for konstruksjonen din.

Kontakt

Snakk med en spesialist