Cleantech-ventilasjon

Bygninger kan forbedre inneklimaet og samtidig redusere Co2-avtrykket med naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon. Kontakt oss og få vite mer om hvordan naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon kan bidra til dine mål for grønt bygg.

Kontakt oss

Derfor er det viktig å gjøre bygninger bærekraftige

Generelt sett står byggebransjen for nesten 40 % av alle energirelaterte CO2-utslipp på verdensplan. Med andre ord har vi som bransje en svært stor innvirkning på planetens fremtid. Fordelingen av en bygnings CO2-utslipp kan derfor deles opp i to kategorier: 1. Driftsenergi – den står for 28 % av verdens energirelaterte CO2-utslipp. 2. Fremstilling og destruksjon av byggematerialer – står for 11 % av de CO2-utslippene som er skapt av verdens energiproduksjon.

Hamburg kontorinteriør

Ventilasjon som senker CO2-utslipp med 50 %

Intelligent naturlig og hybrid ventilasjon kan redusere en bygnings driftskostnader og mengden av nødvendige materialer. Hos WindowMaster opplever vi ofte at kunder kan redusere behovet for rørkanaler betydelig og selv størrelsen på mekaniske ventilasjonsenheter. Faktisk viser undersøkelser at det er 50 % lavere CO2-utslipp fra systemer med naturlig og hybrid ventilasjon sammenlignet med utelukkende mekanisk ventilasjon. Dette er utelukkende basert på den lave energietterspørselen i bygninger der det brukes naturlig og hybrid ventilasjon. Begge ventilasjonsstrategiene integreres også enkelt i renoveringen av eksisterende bygninger siden de leveres uten rørkanaler, og på den måten kan man optimalisere den aktuelle bygningsmassen.

Søt liten jente som kysser vindusrute i glass

Hvorfor bruke naturlig ventilasjon eller hybrid ventilasjon?

 • Icon Num1

  Trendsettende

  Naturlig og hybrid ventilasjon er anerkjent og tatt i bruk i hele Storbritannia og EU. Intelligensen bak disse ventilasjonsstrategiene fortsetter likevel sin utvikling og gir mange muligheter til å implementere den nyeste clean-teknologien i bygningsmiljøet.

 • Icon Num2

  Kundetilfredshet

  Det er dokumentert at de bærekraftige ventilasjonsstrategiene gir et inneklima som fremmer velvære og produktivitet. Derfor er dette en god mulighet til å gi medarbeidere og organisasjoner et inneklima som hjelper dem til å nå deres viktigste ytelsesmål.

 • Icon Num3

  Bli en del av den grønne bevegelsen

  Ved å lage en konkret vurdering av hvor bærekraftig bygningen din er eller kan være, har du allerede tatt det første skrittet på veien mot å gjøre en forskjell i bransjen. De overordnede rammene som bransjen bruker i dag, gir deg mulighet til å gjennomgå byggeprosessen fra energiforbruket til byggematerialenes CO2-avtrykk.

Hvordan fungerer det?

Naturlig og hybrid ventilasjon kobles typisk sammen med manuell åpning og stenging av vinduene i en bygning. I dag finnes det likevel mange muligheter på markedet som automatiserer vinduene. Hos WindowMaster designer og fremstiller vi motorer i høy kvalitet til nesten alle vindustyper. Vi fremstiller også styringssystemer for administrasjon av vindusautomatisering og kobler vinduene til bygningens SD-anlegg. Vårt produktsortiment omfatter motorer og styringer som leveres med vår patenterte intelligente kommunikasjonsteknologi, MotorLink®. Med vår teknologi kan bygningens SD-anlegg styre vindusåpningene med nøyaktighet og tilpasse automatiseringen i henhold til forholdene inne og ute. Dette sikrer at bygningen forblir sikker. Med teknologien kan SDen også motta tilbakemelding vedrørende vindusstatus, inkludert eventuelle feil.

Les mer
HouseZero Utvendig fasadevindu
Åpne vinduer ved Frederiksberg sentrum

Det grønne ventilasjonsalternativet

Generelt bruker store næringsbygg mekaniske ventilasjonssystemer til oppvarming, kjøling og utskiftning av luften innenfor. Men disse systemene bruker også mye energi og sirkulerer gammel luft, noe som påvirker kvaliteten på luften i innemiljøet. Det finnes likevel grønne strategier på markedet som kan hjelpe med kjøling og utskiftning av luften og samtidig redusere den miljømessige påvirkningen. To av disse alternativene er naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon. I tillegg til å være miljøvennlige fører naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon frisk luft inn i bygningen, noe som forbedrer brukenes trivsel. Sett med estetiske briller gir de også større plass under taket og er mer støysvake enn det vi vanligvis forbinder med mekaniske vifter.

Kjølberggata 21 salongområde
En bærekraftig fremtid

Naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon bidrar til bærekraft

 • Icon Num1

  Redusert energiforbruk og CO2-utslipp

 • Icon Num2

  Et termisk behagelig inneklima året rundt

 • Icon Num3

  Gratis kjøling ved hjelp av nattventilasjon

 • Icon Num4

  Redusert materialforbruk sammenlignet med mekanisk ventilasjon

 • Icon Num5

  Reduserte fabrikkostnader sammenlignet med mekanisk ventilasjon

 • Icon Num6

  Nøyaktig styring av vindusåpninger med MotorLink®-teknologi

Kontrollert ventilasjon for frisk luft

Intelligent naturlig og hybrid ventilasjon er kostnadseffektive strategier til styring av mengden og timingen av friskluftsventilasjonen. Og det er ikke bare vinduer som kan automatiseres til ventilasjonsformål: takvinduer og høytsittende spjeld kan også brukes til innføring av frisk luft. Gammel luft fjernes deretter via andre bygningsåpninger eller avtrekkskanaler, som er drevet av trykkforskjeller innenfor og utenfor bygningen. Antall og plasseringen av åpninger sammen med den overordnede ventilasjonsstrategien fastsettes typisk av en ingeniør som har erfaring med naturlig ventilasjonsdesign. Snakk med en cleantech-ingeniør om naturlig ventilasjon

Kontakt oss
HouseZero kontorlokaler

Din partner i bærekraftige bygg

Cleantech-ingeniører fra WindowMaster kan tilby gratis rådgivning i implementeringen av naturlig og hybrid ventilasjon, slik at din bygning kan nå målene for grønn sertifisering. De gratis tjenestene omfatter: • Rådgivning om design av bygningsventilasjon • Fastsettelse av åpningsarealer • Beregninger av luftutskiftning • Veiledning om bygningens yteevne før designfasen • Beregninger av CO2-nivået

Les mere
Gitte Thorup Tranholm

Kontakt

Snakk med en spesialist