Naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon i BREEAM-sertifiserte bygninger

Bærekraftige ventilasjonsstrategier kan hjelpe din bygning med å oppnå høy miljømessig yteevne, sosial yteevne og økonomisk resultat. Få kunnskap om hvordan strategiene reduserer CO2-avtrykket i næringsbygg og samtidig fremmer trivsel og produktivitet.

BREEAM – kjerneverdier

Kjerneverdiene i BREEAM er basert på kodeksen for et bærekraftig bygget miljø som fremhever tekniske standarder og prosesstandarder basert på faglig evaluert vitenskap. Kodeksen fremhever ytterligere viktigheten av en tredjepartsevaluering når det gjelder analyser av livssyklus og bruk av bærekraftsløsninger.

UCL Student Center Atrium

Kjerneverdier og naturlig ventilasjon

Viktige fokuspunkter i kodeksen passer sammen med noen av de direkte fordelene som naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon kan tilføre bygningsmiljøet. Blant fokuspunktene finnes:

 • Helse og trivsel
 • Komfort
 • Sikkerhet
 • Muligheter til effektiv bruk av fasiliteter
 • Direkte og indirekte økonomiske fordeler

Faglig evaluerte studier bak fordelene ved naturlig ventilasjon

Produktene, teknologien og implementeringen av naturlig ventilasjon i bygninger kan variere mye fra leverandør til leverandør. Hos WindowMaster har vi et team i virksomheten som er aktive i arbeidsgrupper i bransjen, slik at vi kan ligge i forkant av beste praksis og undersøkelser innen ventilasjon. Gjennom vår mer enn 30 års utvikling og forskning vet vi at naturlig ventilasjon medfører positive resultater for bygningens brukere når det gjelder helse, trivsel og produktivitet. Vi er likevel også avhengige av forskning fra ledende akademikere innen bygninger og arkitektur. Et eksempel på en slik forskningsstudie er en faglig evaluert avhandling av professor Vivian Loftness, et al. Denne forskningen peker på at (ifølge deres faglige vurdering) designet av klimaskjermen «den nest viktigste beslutning for menneskets helse». Som avhandlingen hevder, er årsaken til dette at mennesker har behov for tilgang til dagslys, naturlig ventilasjon og varmediversitet for å trives.

Les hele artikkelen
Kjoelberggata 21 salongområde

Automatisert naturlig ventilasjon imøtekommer kjerneverdier i BREEAM

Misjonen for WindowMaster-produkter og -systemer til naturlig ventilasjon ligger tett på kjerneverdiene. Naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon kobles typisk med manuell åpning og stenging av vinduer. Løsningene våre automatiserer likevel vindusbetjeningen samtidig som de kommuniserer med bygningens styringssystem om vinduets åpningsposisjon og feil. Vindusmotorene og styresystemene våre er designet for å forbedre den menneskelige komfort, velvære og sikkerhet. Intelligensen bak dem gjør det mulig å implementere dem for å imøtekomme bygningens behov og mål for yteevne. Derav følger at løsningene våre også reduserer energiforbruket ved å redusere CO2-avtrykket, som ventilasjonssystemer i bygninger ofte setter, og sparer på driftskostnadene.

Kjølberggata 21 takvinduer

Naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon maksimerer bruken av plass

Disse ventilasjonsstrategiene fjerner og reduserer behovet for rørkanaler og rørarbeid betydelig, og man sparer verdifull plass. På den bakgrunn har vi opplevd at nye bygninger har fått en hel ekstra etasje med bruksplass. Med et naturlig ventilasjonssystem fra WindowMaster kan du bruke hele bygningens grunnplan og høyde, da det ikke er behov for plass til lufthåndteringsenheter eller utstyrsrom. Mekaniske ventilasjonssystemer kan oppta helt opptil 6,5 % av bygningens grunnplan, mens et naturlig ventilasjonssystem bare opptar 0,2 %.

Dansk Industri atrium

Naturlig ventilasjon medfører direkte og indirekte økonomiske fordeler

Ifølge en rapport fra UK Green Building Council (Det britiske råd for grønne bygg) angir 89 % av virksomhetene at problemer med bærekraft kan ha en økonomisk innvirkning på deres forretning. Det finnes adskillige studier som støtter denne holdningen. I studier som bare fokuserer på innvirkningen av naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon, fant man at mennesker kunne oppnå produktivitetsforbedringer på mellom 3,2 % og 18 %. Når mennesker føler seg mer produktive og godt tilpass på jobb, er det en fordel i forbindelse med rekruttering av nytt talent og forbedring av bunnlinjen. En annen fordel ved produktivitetsforbedringer er at de gjør det enkelt å investere i bærekraftsinitiativer som cleantech-ventilasjon. Hvis en bygnings brukere for eksempel øker produktiviteten med bare 3 % i en bygning med naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon, kan bygningen tilbakebetale investeringen i disse ventilasjonsstrategiene på mindre enn ett år. På den måten kan naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon ikke bare betale seg selv, de kan også tilby åpenlyse fordeler innenfor økonomisk ytelse og konkurransedyktighet.

Vindmøller på havet

De viktigste fordelene ved å ha en BREEAM-sertifisering

 • Icon Num1

  Balanse mellom kostnader og livssyklusverdi

  Den hjelper investorer, entreprenører, design- og byggeteam og brukerne med å utnytte ressursene mer effektivt.

 • Icon Num2

  Reduksjon av driftskostnader

  Kostnader i forbindelse med en BREEAM-sertifisering når det gjelder energieffektivitet har vist seg å være beskjedne, og tilbakebetalingsprognosen sier typisk mindre enn fem år.

 • Icon Num3

  Bygninger blir lettere å leie ut, selge eller beholde

  Bærekraftige bygninger gir en økt avkastning for investorer og økte leiesatser og salgspriser for entreprenører og eiere.

 • Icon Num4

  Forbedret produktivitet og helse

  Bærekraftige bygninger har utallige fordeler for de menneskene som bor og arbeider i dem. Standarder som BREEAM hjelper til å skape arbeidsplasser i innemiljøer med god luftkvalitet, gode dagslysnivåer og en opplevelse av bedre varme- og lydkomfort enn alminnelige kontorer.

Hva er BREEAM?

BREEAM står for «Building Research Establishment Environmental Assessment Method» og er en miljømessig evalueringsmetode og et ratingsystem for den overordnede planleggingen av prosjekter, infrastruktur og bygninger. Den ble lansert i 1990 og etablert i Storbritannia av BRE (Building Research Establishment).

Et BREEAM-sertifikat avspeiler verdien av høytytende aktiva gjennom bygningsmiljøets livssyklus, fra nye bygg til bygg som allerede er i bruk eller er under oppgradering, ved hjelp av vurderingen av en bygnings miljømessige, sosiale og økonomiske yteevne.

Vi er din sparringspartner

Hos WindowMaster vet vi at det er mange faktorer å ta hensyn til når man bygger nye prosjekter eller oppgraderer eksisterende bygninger ved hjelp av grønne tilnærminger. Derfor er det viktig for oss å stå til rådighet for potensielle og aktuelle kunder som sparringspartnere gjennom alle faser av et prosjekt, fra innledende design til vedlikehold. På den måten kan vi sikre oss at løsningen som kundene våre har valgt, lever opp til forventningene og yter optimalt. Finn en cleantech-spesialist i ditt område

Cleantech-spesialister
Jens L. Mathiasen

Hva kan vi gjøre for deg?

For å hjelpe potensielle og aktuelle kunder står våre spesialister i bygningers yteevne til rådighet for å hjelpe allerede i den innledende design- og konseptfasen. De kan helt uforpliktende gi innledende rådgivning om ventilasjonsstrategier og tilnærminger. De gratis tjenestene omfatter: • Rådgivning om design av bygningsventilasjon • Fastsettelse av åpningsarealer • Beregninger av luftutskiftning • Veiledning om bygningens yteevne før designfasen • Beregninger av CO2-nivået

Kontakt en ingeniør
Kasper Højmark Ravn

Kontakt

Snakk med en spesialist