Vårt arbeid for bærekraft

WindowMaster utvikler ventilasjonsløsninger som bidrar til å redusere byggebransjens miljøavtrykk. Som medlem av FNs Global Compact-initiativ publiserer vi årlig en rapport som beskriver vår innsats innen bærekraft.

Sustainability Report 2023

Her kan du høre administrerende direktør Erik Boyter fra WindowMaster reflektere over det siste årets arbeid med bærekraft

Vår innsats

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at våre strategier og daglige drift er i tråd med de 10 prinsippene i FNs Global Compact-initiativ. Vi mener at dette er avgjørende for vår virksomhet fremover. Derfor har vi forpliktet oss til å utvikle kompetanse som hjelper oss med å fremme de 17 bærekraftsmålene innen byggebransjen.

Kresge College

Vi arbeider for å

 • Icon Num1

  Redusere vår miljøpåvirkning

  Vi optimaliserer kontinuerlig vår produktdesign ved å redusere emballasjen, for å bevare naturressurser og minimere transportutslippene.

 • Icon Num2

  Drive en etisk virksomhet

  Vi tar ansvar for å identifisere nåværende og fremtidige brudd på menneskerettighetene i leverandørkjeden vår, og opprettholder en nulltoleransepolitikk mot arbeidsforhold som bryter med grunnleggende menneskerettigheter.

 • Icon Num3

  Fremme innovasjon for å bekjempe klimaendringene

  Vi forplikter oss til å tilby ventilasjonsløsninger som hjelper byggebransjen med å redusere sitt karbonavtrykk.

46%

Reduksjon i Scope 1 + 2 utslipp i 2025

100%

Fornybar strøm på alle kontorer innen 2025

25%

Reduksjon av Scope 3-utslipp fra transport innen 2025

Medlem av FNs Global Compact-initiativ

Som medlem av FNs Global Compact-initiativ baserer vi våre ambisjoner på FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Derfor arbeider vi for å fremme innovasjon og er forkjempere for ventilasjonsløsninger som forbedrer inneklimaet og reduserer den globale påvirkningen. FNs Global Compact er en direkte forlengelse av vårt arbeid som sosialt ansvarlig virksomhet, og med vår deltagelse har vi forpliktet oss til de 10 prinsippene for bærekraft og ansvarlighet som Global Compact-initiativet hviler på.

Header Til Hjemmeside2

Kontakt

Snakk med en spesialist