Naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon i LEED-sertifiserte bygninger

Bærekraftige ventilasjonsstrategier kan hjelpe din bygning med å levere på den tredoble bunnlinjen: mennesker, fabrikk og profitt. Få kunnskap om hvordan strategiene reduserer CO2-avtrykket i næringsbygg og samtidig fremmer trivsel og produktivitet.

Etterspørselen etter sertifiserte grønne bygninger er stigende

Bygninger forbruker årlig 40 % av den globale energien, noe som peker på hvor stor en forskjell bransjen kan gjøre ved å redusere CO2-utslippene. Ifølge en Dodge Data & Analytics-undersøkelse fra 2018 forventer størstedelen (60 %) av byggebransjens medlemmer at knapt 50 % av prosjektene deres har et grønt fokus innen 2021. Derfor ser det ut til at bransjen virkelig er i ferd med å legge om kursen. En betydelig del av energiforbruket i bygninger kommer fra HVAC. Det finnes mange strategier for å redusere etterspørselen etter HVAC-energi og samtidig opprettholde et inneklima av høy kvalitet. Blant disse finnes naturlig og hybrid ventilasjon.

Forretningsmenn som bruker digital nettbrett

De største triggerne til å drive grønn bygningsaktivitet i fremtiden

Ifølge Dodge Data-undersøkelsen er de 3 største utløserne:

Kundeetterspørsler (34 %)

Miljølovgivning (33 %)

Sunnere bygninger (27 %)

Dette ser ut til å indikere at det er en klok balanse i bransjen, der man prioriterer å etterleve kundeetterspørselen samtidig som man vurderer hvordan bygningsmiljøet påvirker samfunnet.

Derfor betyr LEED noe

En tredjepartsevaluering av et prosjekt utløser en prosess der en bygnings bærekraft kan kvalifiseres objektivt. Dette er viktig i en bransje hvor bygningsdesignere og -planleggere i stigende grad ledes av sterke overbevisninger om hva bærekraftig design har å tilby bygningseiere og lokalsamfunnet. Ifølge samme Dodge Data-undersøkelse fortalte to tredjedeler av deltakerne at ratingsystemer som LEED hjelper dem med å designe en bygning med en bedre yteevne. Undersøkelsen viser også at mer enn halvparten av respondentene ser en klar fordel ved en stram tredjepartsevaluering når det gjelder en bygnings bærekraftsnivå.

Forretningskvinne som jobber på kontoret hennes

Naturlig ventilasjon og LEED

Ifølge U.S. Green Building Council (Det amerikanske rådet for grønne bygg) er de viktigste fokuspunktene for LEED-evalueringen menneskelig komfort, luftkvalitet og menneskers helse. De anbefaler i tillegg at bygninger ikke blir evaluert atskilt fra lokalsamfunnet. Filosofien bak LEED har mennesket som sitt tydelige omdreiningspunkt. Misjonen for WindowMaster-produkter og -systemer for naturlig ventilasjon følger en lignende filosofi. Vindusmotorene og styresystemene våre er designet for å forbedre den menneskelige komfort og velvære ved å forbedre kvaliteten på inneklimaet. Derav følger at løsningene våre også reduserer energiforbruket ved å redusere CO2-avtrykket som ventilasjonssystemer i bygninger ofte setter. Som strategi stemmer naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon godt overens med LEED-sertifiseringen. Vårt mål hos WindowMaster er å gjøre implementeringen av disse strategiene enkel og pålitelig gjennom vårt arbeid innenfor intelligent cleantech.

Lykkelig far og datteren hans som har det gøy

LEED-point og cleantech-ventilasjon

Naturlige ventilasjons- og hybrid ventilasjonssystemer fra WindowMaster kan hjelpe ditt byggeprosjekt med å få poeng pga. betydningen for LEED-poeng og poengkategorier.

Spesielt disse tre kategoriene inneholder muligheter for å få poeng med cleantech-ventilasjon:

  • Energi og atmosfære
  • Materialer og ressurser
  • Kvalitet på innemiljø

Innenfor disse kategoriene kan det oppnås poeng når det bedømmes ut fra følgende:

  • Minimum ytelse for innemiljøets luftkvalitet
  • Forbedrede strategier for innemiljøets luftkvalitet
  • Varmekomfort
  • Minimum energiytelse
  • Optimalisere energiytelsen
  • Reduksjon av bygningens miljøpåvirkning i hele livssyklusen

Naturlig ventilasjon medfører økonomiske fordeler

Ifølge USGBC mener 61 % virksomhetslederne at bærekraft medfører markedsdifferensiering og forbedrede økonomiske resultater. Det finnes adskillige studier som støtter denne holdningen. I studier som bare fokuserer på innvirkningen av naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon, fant man at bygninger kunne oppnå produktivitetsforbedringer på mellom 3,2 % og 18 %. Hvis en bygnings brukere øker produktiviteten med bare 3 % i en bygning med naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon, kan bygningen tilbakebetale investeringen i disse ventilasjonsstrategiene på mindre enn ett år. På den måten kan naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon ikke bare betale seg selv, de kan også tilby åpenbare fordeler innenfor økonomisk ytelse og konkurransedyktighet.

Arkitektonisk bygning

Naturlig ventilasjon gir sunnere bygninger

Studier viser at naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon sett fra et ingeniørmessig perspektiv forbedrer brukertrivselen, -tilfredsheten og produktiviteten.

Vi er din sparringspartner

Hos WindowMaster vet vi at det er mange faktorer å ta hensyn til når man bygger nye prosjekter eller oppgraderer eksisterende bygninger ved hjelp av grønne tilnærminger. Derfor er det viktig for oss å stå til rådighet for potensielle og aktuelle kunder som sparringspartnere gjennom alle faser av et prosjekt, fra innledende design til vedlikehold. På den måten kan vi sikre oss at løsningen som kundene våre har valgt, lever opp til forventningene og yter optimalt. Finn en cleantech-spesialist i ditt område

Cleantech-spesialister
Jens L. Mathiasen

Hva kan vi gjøre for deg?

For å hjelpe potensielle og aktuelle kunder står våre spesialister i bygningers yteevne til rådighet for å hjelpe allerede i den innledende design- og konseptfasen. De kan helt uforpliktende gi innledende rådgivning om ventilasjonsstrategier og tilnærminger. De gratis tjenestene omfatter: • Rådgivning om design av bygningsventilasjon • Fastsettelse av åpningsarealer • Beregninger av luftutskiftning • Veiledning om bygningens yteevne før designfasen • Beregninger av CO2-nivået

Se mer
Jannick K. Roth

Kontakt

Snakk med en spesialist