Virksomhetens sosiale ansvar

Vi utvikler ventilasjonsløsninger som hjelper næringsbyggbransjen med å redusere CO2-utslipp. WindowMaster forplikter seg også til å minimere den globale innvirkningen av våre verdiskapende aktiviteter i overensstemmelse med FNs Global Compact-initiativ. For å følge statusen på våre fremskritt utgir vi hvert år en rapport.

2022 Sustainability Report

Våre bestrebelser

Vi arbeider hardt for å sikre at strategier og daglig drift er i overensstemmelse med FNs Global Compact-initiativs ti prinsipper, fordi vi mener at det er den eneste veien fremover som virksomhet. Derfor har vi forpliktet oss selv til å utvikle kompetanse som hjelper oss med å fremme de 17 målene for bærekraftig utvikling i næringsbyggbransjen.

Ung mann reflektert i en glassvegg

Ny rapport dokumenterer vår bærekraftige innsats

Vi bestreber oss på å

 • Icon Num1

  Redusere vår miljømessige påvirkning

  Optimere produktdesign ved å redusere emballasje med henblikk på å bevare naturressurser og redusere transportutslipp.

 • Icon Num2

  Drive en etisk forretning

  Det betyr at vi skal identifisere aktuelle og fremtidige brudd på menneskerettigheter i forsyningskjeden og opprettholde en nulltoleranse-politikk over for misbruk på arbeidsplassen.

 • Icon Num3

  Fremme innovasjon for å bekjempe klimaforandringene

  Vi forplikter oss til å levere bærekraftige ventilasjonsløsninger som hjelper næringsbyggbransjen med å redusere CO2-utslippet.

46%

Reduksjon i Scope 1 + 2 utslipp i 2025

100%

Fornybar strøm på alle kontorer innen 2025

25%

Reduksjon av Scope 3-utslipp fra transport innen 2025

Medlem av FNs Global Compact-initiativ

Som medlem av FNs Global Compact-initiativ baserer vi våre ambisjoner på FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Derfor arbeider vi for å fremme innovasjon og er forkjempere for ventilasjonsløsninger som forbedrer inneklimaet og reduserer den globale påvirkningen. FNs Global Compact er en direkte forlengelse av vårt arbeid som sosialt ansvarlig virksomhet, og med vår deltagelse har vi forpliktet oss til de 10 prinsippene for bærekraft og ansvarlighet som Global Compact-initiativet hviler på.

Header Til Hjemmeside2

Kontakt

Snakk med en spesialist