Prøv vårt nye prosjekteringsverktøy for naturlig ventilasjon

DTNV Graphic BG

Hvordan finner du enkelt det nødvendige åpningsarealet for naturlig ventilasjon? WindowMasters nye og gratis prosjekteringsverktøy gir deg enda bedre betingelser for å komme godt i gang med ditt neste prosjekt. Ta det i bruk helt fra starten av designfasen eller så snart du trenger innblikk i hvor mye vindusareal du trenger for å dekke ventilasjons- eller kjølebehovet i bygningen

Trenger du et enkelt dimensjoneringsverktøy som kan brukes til å utføre naturlige ventilasjonsberegninger for et spesifikt rom i prosjektets oppstartfase?

Vår mobiltilpassede kalkulator fungerer som en spesialisert kalkulator du når som helst kan dra opp av lommen og bruke på telefonen. Basert på inndataene dine beregner den et estimat av nødvendig åpningsareal for naturlig ventilasjon. På den måten har du alltid et enkelt og intuitivt verktøy lett tilgjengelig, som gir deg enkel tilgang til den prosjektspesifikke kunnskapen du trenger. 

Som ingeniør kan du for eksempel få avdekket ventilasjonsratene basert på kjølemengden og finne frem til det geometriske og effektive åpningsarealet som dekker ventilasjons- og kjølebehovet i bygningen. Samtidig kan du som arkitekt få et raskt innblikk i designmulighetene ved å få avdekket estimert antall vindusåpninger som du må planlegge for i fasadedesignet.

Beregn et estimat av nødvendig åpningsareal for naturlig ventilasjon

Prøv Prosjekteringsverktøy for naturlig ventilasjon
DTNV NO

Presiser beregningen etter behov

Veien til den informasjonen du trenger en enkel. Du starter bare med å taste inn grunnleggende prosjektopplysninger som f.eks. gulvarealet. Deretter angir du ventilasjons- og kjølebehovet og aktuelt ventilasjonsprinsipp. Samtidig kan du presisere beregningen ytterligere ved å taste inn blant annet vindusdimensjoner, temperatur- og vindforhold og andre tekniske detaljer som kan ha relevans. Deretter er det veiledende estimatet for det nødvendige åpningsarealet bare ett klikk unna, og du kan finne informasjonen du trenger angående den spesifikke ventilasjonsraten, de anbefalte åpningsarealene og antall åpninger det er behov for i prosjektet. Skulle du da ha behov for et enda mer nøyaktig informasjonsgrunnlag å planlegge prosjektet etter, er du alltid velkommen til å kontakte en av våre cleantech-spesialister, som kan bekrefte dataene og gi deg ytterligere designmessig rådgivning.

Actuatorfinder NOR

Få dine beregninger bekreftet eller få ytterligere designråd

Kontakt

Snakk med en spesialist