Forfriskende læringsfasiliteter i Læringshuset Nærheden

Høye-Tåstrup kommunes nye bydel Nærheden har fått et toppmoderne femsporet læringshus, som til og med er Danmarks første folkeskole som er designet for at elevene kan arbeide med STEAM, de såkalte 21st Century Learning Skills. Huset består dels av tradisjonelle klasserom og dels av store åpne innbydende områder for kreativ og fysisk utfoldelse. De åpne områdene har en glidende overgang til utearealene og ventileres ved en kombinasjon av naturlig ventilasjon og mekanisk ventilasjon (hybrid ventilasjon).

Besøg et prosjekt

Løsning

Hybrid ventilasjon

Lokasjon

Hedehusene, Danmark

Sektor

Skoler og institusjoner

Prosjekttype

Nybygg

System

NV Embedded , MotorLink

Produkter

WMX 804, WMU 831

År

2021

Designet for naturlig ventilasjon

Læringshuset sto ferdig i slutten av 2021 og er på 15 500 m2 fordelt på 4 plan. Huset er blitt til i et samarbeid mellom Christensen & Co., Kjær & Richter Arkitekter, Oluf Jørgensen A/S og BAM Danmark med Høye-Tåstrup kommune som byggherre. Huset har en integrert barnehage og fasiliteter for områdets beboere utenom skoletiden. Husets store åpne områder er med på å gjøre selve bygningen til et læringsverktøy. Her kan rammene endre seg fra dag til dag og i takt med samfunnets utvikling. Områdene er lyse og innbydende og utformet med tanke på naturlig ventilasjon.

Læringshuset Nærheden

Inneklima og bærekraft og prioriteres høyt

To steder på taket danner høye vindusbånd en stor boks/lanterne og disse to lanternene fungerer som naturlig luftaavtrekk for ventilasjonen og bringer dagslys til de åpne områdene. I første- og andreetasjen er det naturlig luftinntak i form av automatisk styrte vinduer plassert høyt i fasadene. Områdene er inndelt i fem ventilasjonssoner, hvor husets SD-anlegg måler temperatur og CO2 og sender disse dataene til NV Embedded®-systemet, som fortløpende sikrer intelligent regulering av den naturlige ventilasjonen. Områdene er også utstyrt med mekanisk ventilasjon, og dermed har man valgt en løsning hvor energiforbruket til ventilasjonen kan holdes på et minimum. Det kan utveksles en lang rekke data mellom SD-anlegget og NV Embedded®. I tillegg til temperatur og CO2 kan for eksempel nevnes driftsstatus, varmebehov og settpunkter og vindusposisjoner for de enkelte ventilasjonssonene.

Læringshuset Nærheden
Læringshuset Nærheden

MotorLink® - intelligent styring av vinduer

MotorLink® er en kommunikasjonsteknologi som muliggjør 2-veisstyring og tilbakemelding mellom vindusmotorer og bygningens SD-anlegg. Alle WindowMaster-styresystemer kan brukes med MotorLink® i mange av våre motorer. Klikk nedenfor for å få vite mer og se relaterte produkter.

Les mere
Icon Motorlink White Large

Naturlig ventilasjon og røykutluftning i ett

Totalt har WindowMaster levert 50 vindusmotorer til 46 automatisk styrte fasadevinduene og 48 vindusmotorer til samme antall takvinduer, alle med MotorLink® -teknologien. Alle de 48 automatisk styrte takvinduene og 3 fasadevinduer benyttes til røykutluftning. Disse vinduene styres av brannmotor-controllere og forsynes via brannsikre kabler, slik at disse kan åpne hhv. lukke i tilfelle brann. I hverdagen fungerer vinduene som ventilasjonsåpninger for naturlig ventilasjon.

Læringshuset Nærheden

Kontakt

Snakk med en spesialist