Hvor lydløse er motorene fra WindowMaster?

Birkeroed Gymnasium Web 05

Som en virksomhet som har dedikert seg til automatisering av vinduer og fasader, får vi ofte spørsmål om hvor lydløse vindusmotorene våre er. Det er derfor vi har besluttet å la motorene våre bli testet hos Teknologisk Institut (TI). Se resultatene nedenfor og få et innblikk i hvordan motorene våre ble testet.

Lydløse motorer som et ledd i bygningsdesignet

Kundene våre velger motorer på grunnlag av kjedelengde eller åpningsgrad, men det skal også være mulig å bedømme støynivå som en parameter ved valg av riktig vindusmotor til et prosjekt. Støynivået fra vindusmotorer kan utgjøre en nøkkelfaktor i de vurderingene kunder har når de presenteres for konseptet om en automatisert naturlig ventilasjonsløsning til en bygning. Selv om vindusmotorene kanskje bare brukes i korte perioder på mellom 5 og 10 minutter om dagen, kan støyen de produserer, betraktes som et estetisk element sammsen med de andre ventilasjonsløsningene i en bygning. Og siden akustikk er en merkesak for de prosjekterende, er det nyttig for både dem og kundene å ha konkrete data om effekten av løsningen for vindusautomatisering under designprosessen.

Automated Windows

Vil du vite mer om våre lydløse motorer?

Vi står klare til å hjelpe deg!

Når skal de prosjekterende bruke støynivå som en parameter for valget av vindusmotor?

Denne parameteren gir mest mening når du designer for en intelligent naturlig eller hybrid ventilasjonsløsning. Hvis du gjerne vil bruke automatisering av vinduer/åpninger i fasade eller tak til å gi frisk luft til inneklimaet, kan en vurdering av støyen forårsaket av motorene og avstanden mellom åpningene og brukerne, hjelpe med å avveie mulighetene.

HouseZero kontorlokaler

Komfortventilasjon eller brannventilasjon (ABV-løsninger)

Motorer fra WindowMaster som er prosjektert for komfortventilasjon, kan programmeres til å åpnes og lukkes automatisk på grunnlag av innstillinger som er definert av kunden. Dette omfatter normalt den best mulige lydløse driften og en manuell overstyringsfunksjon. Ved manuell overstyring avgir motoren typisk litt mer støy enn når den kjører i automatisering. Årsaken til det er at den gir brukeren en auditiv tilbakemelding om driften av motoren (åpne eller lukke).

Hvis du utelukkende prosjekterer for en automatisert brannventilasjonsløsning, bør støy ikke skape betenkelighet. Årsaken til det er at motorene til denne sikkerhetsfunksjonen åpner med en hastighet på 100 %. WindowMaster har vindusmotorer som kan brukes til naturlig ventilasjon, hybrid ventilasjon og brannventilasjon i en kombinert løsning. Hvis det er tilfellet for prosjektet ditt, kan vi hjelpe deg med å finne det beste produktet til ditt behov, til stille komfortventilasjon eller brannventilasjon.

Vindusmotorenes hastighet

Det fører oss videre til en annen viktig vurdering: motorhastighet. Motorens hastighet er delvis bestemmende for motorens støynivå. Generelt er motoren mer stille jo langsommere hastighet den kjører med. Motorhastigheten og åpningsgraden bestemmer også det kontrollnivået som kan tilbys kunden. Dette kan ha en spesiell betydning der det brukes naturlig ventilasjon om vinteren for å lufte ut CO2. Motorer som kan betjenes med millimeternøyaktighet, tilbyr den fordelen å gi frisk luft til bygningen og samtidig minimere risikoen for trekk.

Vil du lære mer om hvordan du velger riktig vindusmotor? Se våre blogginnlegg De 5 viktigste tingene å vurdere ved valg av vindusmotor

Frederiksberg Centret Interiørvinduer

Testbetingelsene

Teknologisk Institut oppførte et kontrollert miljø for å teste og måle det A-vektede lydtrykknivået for vindusmotorene våre. Målingene av lydnivået er utført i en avstand på 1 m fra motorene og i en avstand på 1,6 m fra gulvet. Da vindusmotorer typisk bare er i bruk periodevis, bør hele syklusen, fra lukket til åpen til lukket, brukes til å vurdere lydnivået. Motorene hang fritt fra en stabil støttekonstruksjon uten ytterligere motstand. Målingene ble utført i et stort kontorlokale utenfor arbeidstiden med lav bakgrunnsstøy og med taket dekket av standard lydabsorberende materiale. Motorene ble betjent med TrueSpeed™ i intervallet fra 1 til 10 mm/sek.

Test Invironment TI Dba
Test Invironment TI

Hvordan klarte vindusmotorene våre det?

Vi undersøkte et utvalg av små, mellomstore og store vinduskjedemotorer. Hvorfor undersøkte vi bare kjedemotorer og ikke spindelmotorer eller låsemotorer osv.? Fordi de fleste vinduer bruker kjedemotorer, siden de er mer kompakte og kan skjules i vindusrammen eller monteres uten særlig stor innvirkning på vindusestetikken, noe en spindelmotorer vil ha.

WMU 852

Og nå kommer vi til tallene

De mest støysvake kjedemotorene fra WindowMaster ble målt til imponerende 21 dB(A) og 25 dB(A) ved individuelle målinger. Motorene som ble målt til 21 dB(A), var WMU 831, WMU 851, WMU 852 og WMD 820. Motorene som ble målt til 25 dB(A), var WMX 813 og WMX 814. Disse verdiene ble målt mens motorene kjørte 1 mm/ sek ved hjelp av TrueSpeed™. Denne hastigheten brukes ofte til millimeternøyaktig komfortventilasjon.

Setter vi disse målingene i en sammenheng, måles normal innånding til 10 dB(A), mens en hvisking måles til 30 dB(A). Disse spesifikke motorene brukes typisk til å betjene vinduer i skoler og kontorbygninger hvor folk sitter ved skrivebord omkring 1-2 m fra de automatiserte vinduene.

Type Små kjedemotor Mellomstore kjedemotor Store kjedemotor
Motornavn WMX 813 WMU 852/851/831 WMU 885 og 895
Målt dbA 25 21 43

Hvordan ser støymålingen ut for vindusmotorer som brukes i store tak- og fasadevinduer?

Våre største motorer, WMU 888 og WMU 895, ble målt til 43 dB(A) mens de kjørte med 100 % av sin åpningshastighet. Likevel ble WMU 888 målt til bare 35 dB(A) når den kjørte med 30 % av sin åpningshastighet, og WMU 895 målt til 36 dB(A) når den kjørte med 20 % av sin åpningshastighet. Begge motorene brukes typisk til større vinduer i høyt plasserte åpninger i atrier, tak eller svært store offentlige foajeer til brann- og røykventilasjon (ABV / ABA). Når bygningens ABV- eller ABA-anlegg registrerer varme og røyk, kjører motorer som er testet og godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter for disse bruksområdene, med 100 % åpningshastighet. Likevel er avstanden mellom disse motorene og brukerne mye større sammenlignet med betjente vinduer i et kontor, en skole eller helsesenter, noe som reduserer den hørbare støyen.

Kjølberggata 21 takvinduer

En viktig bemerkning om avstand

Vi utførte testene våre med en avstand på 1 m mellom mikrofonen og motorene. Avstanden mellom det automatisert vinduet og brukeren kan ha en betydelig innvirkning på den støyen som oppfattes fra vindusmotoren. Hvis du for eksempel sitter 2 m fra vindusmotoren som ble målt til 21 dB(A) ved hjelp av testbetingelsene beskrevet ovenfor, vil dB(A)-nivået falle med 6 til bare 15 dB(A). Dette fallet på 6 dB(A) skyldes avstandskvadratloven (Inverse-square law). Og når det gjelder våre største motorer, vil avstanden mellom brukeren og det automatisert vinduet sannsynligvis være større enn 3 eller 4 meter.

Db Scale NO V2

For å oppnå den mest lydløse automatikken kan noen av motorene våre betjenes med TrueSpeed™ ved en hastighet på 1 mm/sek. En av våre mest lydløse mellomstore kjedemotorer, WMU 852, ble for eksempel målt til imponerende 21 dB(A) mens den kjørte med 1 mm/sek. Denne teknologien gir fleksibilitet når det gjelder hastigheten, noe som gir de prosjekterende muligheten for en svært kontrollert naturlig ventilasjon. Enda en fordel ved motorhastigheten og åpningsgraden er at det gir de prosjekterende mulighet til å kontrollere støynivåene og samtidig minimere risikoen for trekk.

Teknologiene bak våre lydløse vindusmotorer – slik virker de

Teknologiene bak vindusmotorene våre kalles MotorLink® og TrueSpeed™. Dette er våre vindusmotorteknologier som hjelper motorene med en lydløs drift via programmerbar styring av åpne-/lukkehastigheten. Med MotorLink® følger fordeler som blant annet å kunne styre motorer til en spesifikk åpningsgrad, ekte synkronisering mellom motorer og toveisstyring mellom motorer og SD-anlegget.

Les mer om MotorLink her
Icon Motorlink White

Kontakt

Snakk med en spesialist