Øk komforten med nattkjøling

Gentofte sykehus utvendig

Nattkjøling, også kjent som nattkjøling, er et viktig verktøy for å optimalisere ytelsen til naturlig ventilerte bygninger som brukes i de varme sommermånedene. Det fungerer ved å utnytte de kjølige nattetemperaturene til å redusere behovet for energikrevende kjølesystemer. Dette er bedre for miljøet og kan bidra til å redusere bygningens energiforbruk. Men med gradvis stigende temperaturer i mange land over hele verden har nattkjøling andre kvaliteter enn bare energioptimalisering - teknikken kan også ha en positiv effekt på helsen vår. Uten mulighet til å kjøle ned bygninger om natten kan innetemperaturen bli uhensiktsmessig høy, noe som kan føre til varmerelatert utmattelse og redusert produktivitet. Ved å innlemme nattkjøling i ventilasjonsstrategien din kan du redusere slike risikoer ved å holde bygningen kjølig og komfortabel. I denne veiledningen går vi dypere inn i konseptet, hvordan det kan implementeres, fordelene og hvordan WindowMaster-løsninger kan hjelpe deg med å innlemme nattkjøling i bygningsdesignet ditt.

Vil du vite mer om alternativene for nattkjøling i bygningen din?

Med flere tiårs erfaring i ryggen kan vårt kunnskapsrike team veilede deg i hvordan du integrerer nattkjøling i bygningen din. Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan nattkjøling kan hjelpe deg med å holde bygningen frisk og forbedre brukernes komfort og effektivitet.

Hva er nattkjøling?

Nattkjøling er en passiv kjøleteknikk som utnytter det naturlige temperaturfallet etter solnedgang til å avlede akkumulert varme i bygningens termiske masse. I løpet av dagen absorberer bygninger varme fra beboere, utstyr og sollys, noe som kan føre til overoppheting - en økende utfordring som vi har sett i forbindelse med hetebølgene som rammer mange land hver sommer. Nattkjølesystemer motvirker dette ved å åpne deler av bygningskroppen, for eksempel vinduer eller ventilasjonsåpninger, slik at kjølig nattluft kan sirkulere og fjerne lagret varme.

Skelstedet

Hvordan fungerer nattkjøling?

Nattkjøling kan implementeres ved hjelp av ulike ventilasjonsstrategier, avhengig av bygningens utforming og behov. I bygninger med naturlig ventilasjon kan automatiserte vindusåpninger bidra til kjølig luftstrøm.

Denne prosessen er mulig takket være WindowMasters effektive vindusmotorer som åpner og lukker vinduene mekanisk når det er behov for det. De kan kobles til et kontrollsystem som styrer driften basert på faktorer som temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet.

Les mer om våre vindusåpnere

Varm luft kan også sendes ut gjennom andre åpninger for å støtte kjøleprosessen. Hybrid ventilasjon kombinerer disse tilnærmingene og gjør det enklere å kjøle ned lokalene om natten.

Hvorfor trenger bygninger nattkjøling?

Moderne bygninger blir stadig mer lufttette, og det brukes ofte materialer med isolerende egenskaper. Dette er verdifullt i de kalde vintermånedene, men den innelukkede varmen kan føre til ubehag om sommeren når temperaturen begynner å stige. Samtidig er det mye som tyder på at dette problemet ikke vil bli mindre, ettersom sommertemperaturene har slått globale varmerekorder flere år på rad. Nattkjøling kjøler ned bygningen på en naturlig måte, reduserer avhengigheten av klimaanlegg og sørger for at inneklimaet forblir komfortabelt året rundt. Nattkjøling er en energioptimaliserende løsning som også kan redusere energiforbruket og dermed gi økonomiske besparelser. Vi gir en grundigere forklaring i vårt whitepaper.

Last ned whitepaper om nattkjøling
Night Cooling

Slik forbedrer du effekten av nattkjøling

For å maksimere naturlig kjøling om natten er det viktig å bruke byggematerialer som kan absorbere og avgi varme effektivt (dvs. materialer med høy termisk masse). Hvis materialene er eksponert for uteluften og kan utveksle varme, vil de også bidra til kjøleeffekten. I tillegg kan solskjerming som reduserer varmetilførselen på dagtid, øke effektiviteten av denne strategien. Solskjerming bidrar til å holde bygningen kjøligere, slik at det blir mindre varm luft å slippe ut om natten.

Rigshospitalet Web 5

Fordelene med nattkjøling

 • Icon Num1

  Helse og velvære

  I møte med stigende temperaturer er nattkjøling en effektiv måte å senke temperaturen på, noe som gjør bygningen mer komfortabel og sunn for brukerne

 • Icon Num2

  Intelligent kjøling

  Mekanismen kan redusere bruken av mekaniske kjølesystemer på dagtid, noe som kan være dyrt i drift og vedlikehold

 • Icon Num3

  Støtter ESG-strategi

  Ved å redusere det totale energiforbruket kan nattkjøling støtte organisasjonens ESG-mål

 • Icon Num4

  Forbedre bygningen

  Det finnes ulike måter å effektivisere bygningens klimaskjerm på. Med klimaskjerm menes bygningens ytre skall, inkludert vegger, vinduer, dører, tak og isolasjon. Disse forbedringene kan gi økt komfort for beboerne, redusert energiforbruk og bedre generell holdbarhet og levetid for bygningen

 • Icon Num5

  Pust naturlig

  Systematisk åpning og lukking av vinduer sørger for at frisk luft kommer inn i rommet, noe som forbedrer oksygennivået og den mentale ytelsen

 • Icon Num6

  Kjøling med omtanke

  Å redusere energiforbruket er bedre for miljøet, noe som gjør nattkjøling til et fremtidsrettet valg

ZEB-laboratoriet

I hvilke klimaer er nattkjøling mest effektivt?

Hvor effektiv nattkjøling er, avhenger av bygningens termiske egenskaper og de lokale klimaforholdene. Mekanismen er spesielt effektiv i klimaer med betydelige temperatursvingninger fra dag til natt, men ved å lette luftstrømmen og redusere luftbårne forurensende partikler kan den også være gunstig i varmere klimaer.

Rocky Mountain Institute 01 Web

Hvordan påvirkes sikkerheten?

Sikkerhetsrisikoer knyttet til nattkjøling håndteres ved hjelp av strategisk vindusplassering og intelligente motorer som er programmert med sikkerhetsfunksjoner. WindowMasters løsninger inkluderer vind- og regnsensorer som automatisk lukker vinduene under ugunstige forhold, noe som fremmer både sikkerhet og effektivitet. Samtidig plasseres de vanligvis på høyere nivåer i bygningen der det er svært vanskelig å komme til, og kombineres med spesifikke vindusformer, for eksempel vinduer som ikke er for høye eller lange.

Få svar på alle relevante spørsmål om nattkjøling
Dartmouth College - The Arthur L. Irving Institute for Energy and Society

Hvordan støtter WindowMasters teknologi nattkjøling?

Hos WindowMaster har vi brukt utallige ressurser på å utvikle operativsystemer som gir brukerne fleksibilitet og kontroll. Dette inkluderer både NV Advance® og vårt skybaserte system NV Embedded®, som gir optimal, skreddersydd kontroll.

Sensorer sender data om de innvendige og utvendige forholdene, slik at systemet kan beregne best mulig nattkjøling. NV Embedded® kan også kobles direkte til SD-anlegget, slik at rommene overvåkes kontinuerlig og vinduene kan åpnes og lukkes systematisk.

Er nattkjølesystemer enkle å vedlikeholde?

Naturlige ventilasjonssystemer som inkluderer nattkjøling, er enkle å vedlikeholde. Fordi de er enklere systemer enn tradisjonelle klimaanlegg, krever de generelt mindre vedlikehold. Med andre ord ligger det vakre i enkelheten. Med færre enkeltdeler er det mindre sannsynlig at det oppstår utfordringer. Det handler bare om å holde hengsler eller små komponenter godt smurt, noe som kan gjøres med noen års mellomrom.

Birkeroed Gymnasium Web 05
"Nattkjøling blir gradvis mer relevant etter hvert som vi ser at sommertemperaturene stiger og gjør at bygninger blir ubehagelig varme. For bygningseiere som ønsker å maksimere komforten innendørs, kan nattkjøling definitivt ha en positiv effekt på den overordnede ventilasjonsstrategien. WindowMasters teknologi gjør det mulig å utnytte den kjølige nattbrisen, som er en naturlig måte å kvitte seg med uønsket varme på. Med våre enkle, men høyteknologiske løsninger kan bedrifter forbedre bygningens ytelse og samtidig skape et sunt miljø for de ansatte og andre brukere av bygningen."

Kasper Højmark Ravn

Building Performance Engineer

Kontakt

Snakk med en spesialist