WindowMasters egne løsninger gjør hovedkontoret i Vedbæk sunt, energieffektivt og toppmoderne

WindowMaster renoverer sitt eget hovedkontor og bruker det nyeste IoT-systemet for å optimalisere inneklimaet og administrere naturlig ventilasjon, solskjerming, oppvarming, etc.

Besøk dette referanseprosjektet

Løsning

Naturlig ventilasjon , Solavskjerming , Varme

Lokasjon

Vedbæk, Danmark

Sektor

Næringsbygg

Prosjekttype

Renovering

System

NV Embedded

Produkter

WMX 802, WCC 310 / 320 PLUS

År

2018

Sommeren 2018 gjennomgikk WindowMasters hovedkontor i Vedbæk, Nordsjælland en omfattende renovering, noe som falt sammen med at vi lanserte vårt nye intelligente system for inneklimastyring, NV Embedded®.

Systemet ble installert i den nyrenoverte bygningen, og det testes løpende for at teknologien fortsatt skal passe til utviklingen av fremtidens digitale bygningsdrift.

En digital verden

Med renoveringen av hovedkontoret, der fokus i stor grad lå på bærekraft, estetikk og medarbeiderkomfort, var det opplagt å etablere den nye styringen i hele huset, slik at medarbeiderne kunne få glede av de funksjonene som bl.a. betyr at man kan overvåke inneklimaet via en app. I tillegg til appen inneholder NV Embedded® også den nyeste teknologien, som gjør det mulig å styre inneklimaet i alle typer bygninger på den mest intelligente måten. Nemlig via IoT (Internet of Things), hvor alle komponenter og systemer, inklusive solskjerming og oppvarming, er koordinert for beste og mest energivennlige bygningsautomatikk.

Iphone 6s NVE APP Mock Up

Det beste inneklimaet – naturligvis

Som en virksomhet som skryter av å levere energiriktige inneklimaer som er gode for både personer og bygninger, var det selvfølgelig også viktig at renoveringen av vårt eget hovedkontor ble utført med fokus på det sunne inneklimaet. Derfor ble det besluttet å beholde automatisk naturlig ventilasjon i hele bygningen, men med en oppgradering til det nyeste systemet. Hovedkontoret er i to etasjer med en romdybde på 15 m, noe som gir optimale betingelser for naturlig tverrventilasjon. Ventilasjonen skjer via automatisk styrte vinduer plassert høyt i fasaden mot vest og øst. Utvendig på fasaden sitter også automatisk regulert solskjerming som kan brukes til både ekstra isolering, skjerming mot blendende lys og ideell utnyttelse av varmen fra solen. Og ved å overvåke inneklimaet kan alle medarbeidere for eksempel følge med på hvordan både temperatur og PPM alltid overholder grenseverdiene.

WindowMaster-kontor
Skelstedet

Programvare og maskinvare må være intelligent

Systemet består av 49 MotorControllere (WCC 320) og KNX-moduler. I forbindelse med MotorControllerne er det 49 NVE-dongler som sikrer at NV Embedded®-funksjonene er tilgjengelige.

I huset sitter også 40 kombinerte CO2- og temperatursensorer (WWS 100), og på taket sitter en værstasjon (WEW 03M). Værstasjonen måler vindhastighet og retning, utetemperatur og regn. Det er bare bruk for en enkelt værstasjon da komfortsentralene er direkte forbundet i et gjennomgående nettverk (AONET) som gjennom sine undernettverk deler værdata med alle sentralene.

Sammen gir det et intelligent samspill mellom alle komponentene.

Testsenter for andre bygninger

Medarbeiderne kan overstyre de vinduene som er nær deres plass, via NV Embedded®-appen eller via betjeningstrykk plassert i nærheten av vinduene. Styresystemet er konfigurert via WMaMotorParamTool med 31 ventilasjonssoner i alt. Store deler av hovedkontoret består av åpne kontorlandskaper, og for å oppnå best mulig inneklima her, er disse områdene inndelt i flere ventilasjonssoner som styres individuelt. Da hovedkontoret fikk installert NV Embedded®, ble det også bygget et splitter nytt showroom der man kan få demonstrert WindowMasters produkter og systemer. Derfor er den renoverte bygningen ikke bare et testsenter for videreutvikling av NV Embedded®, men også et sted der man selv kan oppleve og få forklart intelligent bygningsautomatikk.

Kontakt oss hvis du er interessert i et besøk
Erik Boyter

MotorLink® - intelligent styring av vinduer

MotorLink® er en kommunikasjonsteknologi som muliggjør 2-veisstyring og tilbakemelding mellom vindusmotorer og bygningens SD-anlegg. Alle WindowMaster-styresystemer kan brukes med MotorLink® i mange av våre motorer. Klikk nedenfor for å få vite mer og se relaterte produkter.

Les mere
Icon Motorlink White Large

Kontakt

Snakk med en spesialist